Lokalt til stede 

SpareBank 1 Østlandet har 37 bankkontorer spredt om i Innlandet, Oslo og Akershus. Vi holder til i Norges mest ekspansive markedsområde med omlag 1,7 millioner innbyggere. Her tilbyr vi våre tjenester gjennom lokale bankkontorer, kundesentre og digitale flater. 

Våre produkter og tjenester

Vi dekker personkundenes behov for finansielle tjenester gjennom blant annet finansiering, sparing, betalingsformidling, forsikring, skadeforebygging og forvaltning av kapital og investeringer.

Til bedrifter tilbyr vi lån og kreditter, rådgivning, betalingsformidling i inn- og utland, sikring av rente- og valutaforretninger, plassering av overskuddslikviditet, forsikring av personer samt bygg og løsøre til næringslivet. Mye av virksomheten skjer i tett samhandling med personmarkedsdivisjonen, samt datterselskaper og tilknyttede selskaper som tilbyr leasing, næringsmegling, factoring, regnskaps- og rådgivningstjenester.

Kapitalmarkedsavdelingen betjener formuende privatkunder og bedrifter med god rådgivning og gode løsninger for å oppnå risikotilpasset meravkastning på ledig kapital. Bankens meglerbord bidrar til at både import- og eksportbedrifter får dekket sine behov for utenlandsk valuta. Organisasjonsmarked betjener LO, LO-tilknyttede forbund og foreninger som er viktige samarbeidspartnere, eiere, investorer og kunder.

En børsnotert bank

Vi er en selvstendig, børsnotert bank og er medeier i SpareBank 1 Gruppen (12,4%) og i SpareBank 1 Utvikling (18%). 

Våre eiere

Vår største eier er Sparebankstiftelsen Hedmark. Se en oversikt over andre store eiere her.

Fakta om oss: 

  • 37 bankkontorer
  • 428.500 bankkunder
  • Forretningskapital på 241 milliarder kroner *
  • Cirka 1.120 årsverk i konsernet per 1. januar 2023

*(Inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)

SpareBank 1 Østlandet, kontorer

Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet har inngått intensjonsavtale om sammenslåing

Styrene i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet vedtok den 3. januar en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Fusjonen vil bidra til en felles satsing i Innlandet, med forsterket lokal tilstedeværelse, nærhet til kunder og ytterligere vekst.

Dyktig, nær og engasjert

Vi er til for at folk og bedrifter skal lykkes. Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst og utvikling på Østlandet. Les mer om vår forretningsidé, visjon og verdier ved å klikke på knappen nedenfor.

Video placeholder image

Konsernledelse og styre

Styret og konsernledelsen styres etter de verdier, mål og overordnede prinsipper som SpareBank 1 Østlandet kontrolleres etter. De er med å legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til det beste for egenkapitalbeviseierne, kundene og andre interessenter.

Kunnskap om økonomi, miljø- og klimaspørsmål

Vi bidrar på ulike måter til å øke kunnskapen om økonomi, miljø- og klimaspørsmål til både privatpersoner og bedrifter. Et av tiltakene for å skape flere bevisste forbrukere, er vår egen "lærer på hjul", Jesper Foss, som bruker AR-teknologi i et eget undervisningsopplegg.

Dypdykk ned i vår historie

Den 22. november 2020 var det nøyaktig 175 år siden Hof Sparebank i Solør fikk tillatelse til å starte bank. Siden den gang har 23 banker fusjonert for å bli sterkere sammen, og slik dannet de grunnlaget for dagens SpareBank 1 Østlandet.


Nyttige triks, tips og råd? 

I våre sosiale kanaler kan du følge med på alt som skjer. Du finner alt fra nyttige råd til utlysinger av stillinger. Møt også SpareBank 1 Østlandets privatøkonom, Elisabeth Landsverk, som deler gode råd om personlig økonomi, slik som sparing, skatt, boliglånsrente og forsikring. 

Følg oss på sosiale medier - SpareBank 1 Østlandet


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }