En bank for Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus

Den 1. april 2017 fusjonerte Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus og tok navnet SpareBank 1 Østlandet. 


Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar, med kontorer i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Banken har 170 års historie som leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen. 

Det samlede konsernet har: 

  • 37 bankkontorer
  • Cirka 324.000 bankkunder
  • Forretningsvolum på cirka 147 milliarder kroner (inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)
  • 1.100 ansatte.

I tillegg til bank, plassering og forsikring tilbyr vi tjenester innen eiendomsmegling, regnskap, leasing og annen finansiering gjennom datterselskapene:

  • EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
  • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
  • SpareBank 1 Finans Østlandet AS
  • SpareBank 1 Regnskapshuset AS.

SpareBank 1 Østlandet er fra 2015 en egenkapitalbevisbank, hvor største eier er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. SpareBank 1 Østlandet er en selvstendig bank i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA og medeier i SpareBank 1 Gruppen AS.