Med hjertet på Østlandet

Vi er Norges fjerde største sparebank og har en 175-årig historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til enkeltpersoner, bedrifter, offentlig sektor, og lag og foreninger i regionen.

 

Dette er oss i SpareBank 1 Østlandet

Video placeholder image

Hvem er vi?

Lokalt til stede 

SpareBank 1 Østlandet har hovedsete i Hamar og bankkontorer i Innlandet, Oslo og Akershus. Vi holder til i Norges mest ekspansive markedsområde med omlag 1,7 millioner innbyggere. Her tilbyr vi våre tjenester gjennom lokale bankkontorer, kundesentre og digitale flater. 

Våre produkter og tjenester

Vi dekker personkundenes behov for finansielle tjenester gjennom blant annet finansiering, sparing, betalingsformidling, forsikring, skadeforebygging og forvaltning av kapital og investeringer.

Til bedrifter tilbyr vi finansiering av investeringer og drift, rådgivning, betalingsformidling i inn- og utland, sikring av rente-og valutaforretninger, plassering av overskuddslikviditet, forsikring av personer samt bygg og løsøre til næringslivet. 

En børsnotert bank

Vi er en selvstendig, børsnotert bank og er medeier i SpareBank 1 Gruppen (12,4%) og i SpareBank 1 Utvikling (18%). 

Våre eiere

Vår største eier er Sparebankstiftelsen Hedmark.Se en oversikt over andre store eiere her.

 

 

SB1O_INNLANDET_VIKEN_OSL_KART_2020-02.svg

Fakta om oss: 

  • 36 bankkontorer
  • Cirka 370.000 bankkunder
  • Forretningskapital på 205 milliarder kroner *
  • Cirka 1.150 årsverk per 31.12.2020

     

*(Inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)

Datterselskaper

  • EiendomsMegler 1 Innlandet AS
  • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
  • SpareBank 1 Finans Østlandet AS
  • TheVIT AS (tidligere Regnskapshuset)

Via datterselskapene tilbyr vi tjenester innen eiendomsmegling, regnskap, leasing og annen finansiering.

Fra korn til konsern

Se vår tidslinje som bank for folk og bedrifter i bygd og by gjennom 175 år 


175 år, fra korn til kort

I november 2020 fylte banken 175 år. Besøk våre jubileumssider hvor du kan se hvordan vår historie har utviklet seg fra korn til kort, og møt kunder og samarbeidspartnere.