En bank for Innlandet, Oslo og Akershus

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har en 175-årig historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til enkeltpersoner, bedrifter, offentlig sektor, og lag og foreninger i regionen.

175 år, fra korn til kort

Besøk våre jubileumssider hvor du kan se hvordan vår historie har utviklet seg fra korn til kort, og møt kunder og samarbeidspartnere. 


Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar, med bankkontorer i Innlandet, Oslo og Akershus. Banken har 175 års historie som leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen. 

Det samlede konsernet har: 

  • 37 bankkontorer
  • Cirka 365.000 bankkunder
  • Forretningskapital på cirka 194 milliarder kroner (inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)
  • Ca. 1.150 årsverk per 31.12.2020

I tillegg til bank, plassering og forsikring tilbyr vi tjenester innen eiendomsmegling, regnskap, leasing og annen finansiering gjennom datterselskapene:

  • EiendomsMegler 1 Innlandet Eiendom AS
  • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
  • SpareBank 1 Finans Østlandet AS
  • The VIT AS (tidligere Regnskapshuset)

SpareBank 1 Østlandet er fra 2015 en egenkapitalbevisbank, hvor største eier er Sparebankstiftelsen Hedmark. SpareBank 1 Østlandet er en selvstendig, børsnotert bank og er medeier i SpareBank 1 Gruppen (12,4%) og i SpareBank 1 Utvikling (18%).