Prisliste

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 Østlandet.

BETALING

 • Betaling i nettbank og mobilbank, fra brukskonto
  Pris fra "Lønnskonto" er kr 3

  kr 0

  Overføring mellom egne kontoer i nettbank, mobilbank og telefonbank

  kr 0

  Straksbetaling i nettbank og mobilbank

  kr 0 for beløp 0-5.000
  kr 75 for beløp over 5.000

  Betaling med avtalegiro, fra brukskonto
  Pris fra "Lønnskonto" er kr 3

  kr 0

  Betaling i telefonbank, med KID eller melding, fra brukskonto
  Pris fra "Lønnskonto" er kr 3

  kr 0

  SMS-bank, overføring mellom egne kontoer
  Gratis fra Brukskonto ung og Studentkonto

  kr 3

  SMS-bank, pr mottatt melding
  Gratis for Brukskonto ung og Studentkonto

  kr 3

  SMS varsling
  Gratis for Brukskonto ung og Studentkonto

  kr 3

  Bestilling av kontoutskrift fra telefonbank

  kr 15

  Kvittering med oblat i nettbank, mobilbank og telefonbank

  kr 20

  Kodebrikke, erstatte mistet brikke

  kr 100

  Netthandel med BankAxess

  kr 0

 • Papirbaserte betalingsoppdrag

  kr 250

  Elektroniske betalingsoppdrag
  Betaling med IBAN og BIC i EUR til EU/EØS-land + Sveits (SEPA) og SEK inntil 500.000

  kr 35

  Øvrige elektroniske betalingsoppdrag

  kr 60

  Hastebetaling

  kr 350

  Retting av oppdrag grunnet manglende BIC, mangelfulle/feilaktige opplysninger mv.

  kr 80

  Kansellering av oppdrag som er sendt til utlandet.
  Omkostninger i utlandet kommer i tillegg.

  kr 300

  Reklamasjon forårsaket av feil fra oppdragsgiver. Omkostninger i utlandet kommer i tillegg

  kr 300

  Purring (på anmodning fra oppdragsgiver) på betalinger som viser seg å være kommet korrekt fram.

  kr 300

  Ekstra bekreftelse til betalingsmottaker – sendt direkte eller via oppdragsgiver.

  kr 150

  Fast oppdrag – tillegg til basispris (elektronisk bestilling)

  kr 50

  Fast oppdrag – avviksgebyr (overhopp, beløpsendring mv.)

  kr 100

  Fast oppdrag - manglende dekning

  kr 50

  Kopi av debet/kreditoppgave

  kr 60

  Omkostninger i utlandet (dersom disse skal betales av oppdragsgiver) - omkostningskode "OUR". Eventuelle merkostnader i utlandet kan bli etterbelastet.

  kr 150

 • Betaling fra utlandet

  Betaling med IBAN og BIC i EUR fra EU-/EØS-land + Sveits (SEPA) og SEK inntil 500.000 

  Beløp t.o.m. kr 50: kr 0
  Beløp f.o.m. kr 51: kr 20

  Øvrige betalinger

  Beløp t.o.m. NOK 50: kr 0
  NOK 51 - 200: kr 20
  NOK 201-2.000: kr 50
  NOK 2.001 og over: kr 100

   

   

  Salg valutasjekk

  Utstedelse av valutasjekk/SWIFT-sjekk (kun valutasortene GBP og USD)

  kr 250

  Stoppordre, pr. sjekk. Omkostninger i utlandet kommer i tillegg.

  kr 250

  Tilbakekjøp av egen sjekk, pr. sjekk

  kr 75

   

  Kjøp av utenlandsk sjekk i NOK, trukket på norsk bank

  Diskontering utenlandsk sjekk t.o.m. NOK 2.000

  kr 50

  Diskontering utenlandsk sjekk over NOK 2.000

  kr 150

 • Brevgiro

  Brevgiro

  kr 10 + porto

  Tillegg for oblatkvittering eller kvitteringsliste

  kr 20

  Tillegg ved avvisning pga feil utfylling eller manglende dekning på konto

  kr 107,70

  Bankgiro

  Giro som belastes konto levert ved skranke

  (gratis mot fremvisning av gyldig medlemskort i Blindeforbundet)

  kr 65

  Hastebetaling og oppdrag uten giroblankett

  kr 75

  Kontant betalt giro

  kr 150

  Giro uten mottakers kontonummer

  kr 150

  Tillegg ved avvisning pga feil utfylling eller manglende dekning på konto

  kr 107,70

  Tilbakeført anvisning

  kr 75

  Overføringer og faste betalinger - etablert ved bankkontor/kundesenter

  Overføring mellom egne kontoer

  kr 50

  Etablering av faste betalinger (gjelder ikke spareavtale eller avtalegiro)

  kr 50

  Fast overføring med melding til mottaker

  kr 10

  Fast overføring med melding til betaler og mottaker

  kr 15

  Kontant innskudd i kasse

  Til annen person, unntatt nærmeste familie

  kr 75

  Bankremisse/gavesjekk

  Utstedelse av bankremisse belastet konto

  kr 100

  Tillegg ved forsendelse, rekommandert sending

  porto

  Kontant heving av sjekk/bankremisse trukket på annen bank

  kr 200

  Reisevaluta

  Kjøp av reisevaluta i minibank

  kr 50

  Meldinger i posten

  Tilleggsforsendelse av kontoutskrifter og andre bankmeldinger i posten når ordinært mottak er i nettbanken

  kr 15

  Kopi av tidligere utsendt kontoutskrift eller bankbilag i posten eller ved skranke

  kr 60

KORT

 • Prisene gjelder både Visa-kort og Visa Electron

  Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Uttak i minibank i Norge eller utlandet

  0,-

  Årspris

  0,-

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  2,00 %

 • Prisene gjelder både Visa-kort og Visa Electron

  Varekjøp i Norge eller utlandet med Brukskonto

  kr 0

  Varekjøp i Norge eller utlandet med Lønnskonto

  kr 3

  Uttak av norske kroner i våre eller SpareBank 1 minibanker

  kr 0

  Uttak av valuta i våre minibanker

  kr 50

  Uttak av norske kroner i andre minibanker i Norge

  kr 7

  Kontantuttak i utlandet

  kr 35

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  2,00 %

  Årspris pr kort

  kr 275

  Hente PIN-kode i nettbanken (kr 0,- første gang)

  kr 10

  Rebestille PIN-kode på papir

  kr 20

  Erstatte kort

  kr 100

  Mistet kort i utlandet. Tjenesten finnes bare for Visa-kort

  - Nødkontanter

  kr 500

  - Nødkort

  kr 800

 • Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr.

  Overføring fra kredittkort til konto

  1 % av uttatt beløp,  minimum kr 25

  Uttak i minibank i Norge

  kr 35 + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i utlandet

  kr 35 + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i skranke

  kr 75 + 1 % av uttatt beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Årspris pr kort

  kr 0

  Overtrekk på kortet

  kr 125

  Rentefrie dager

  Inntil 45

  Papirfaktura (eFaktura er gratis)

  kr 35

  Nedbetaling

  2,5 % av benyttet kreditt, minimum kr 250

  Nominell rente pr måned

  1,80 %

  Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Samlet kredittbeløp 16.518 kr.

 • Årspris

  kr 0

  Erstatningskort

  kr 0

  Varekjøp i Norge eller utlandet

  kr 0

  Kontantuttak i minibank

  kr 35 + 1 % av uttak

  Kontantuttak over skranke
  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr

  kr 75 + 1 % av uttak

  Rentefri betalingsutsettelse
  Renter påløper fra første forfall

  inntil 45 dager

  Nedbetaling

  2,5 % av benyttet kreditt, minimum kr 250

  Rente

  Nominell: 18,30 % p.a.
  Effektiv: 19,92 % p.a.

  Effektiv rente er basert på 15.000 kroner nedbetalt over 12 mndr., kredittkostnad kr. 1.281. Samlet kredittbeløp kr. 16.281,-

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Overtrekksgebyr
  Belastes dersom innvilget kredittgrense overskrides

  kr 125

  Purregebyr

  I hht. statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  kr 0

  Gebyr ved papirfaktura

  kr 45

  Kopi av faktura

  kr 20

  Innfrielse av annet kredittkort

  Rente beregnes fra første dag

  Overføring fra kredittkort til konto

  1 % av overført beløp, minimum kr 25

 • Fra 1. juli 2017 tilbyr vi ikke lenger Visa gavekort. Alle som allerede har et gavekort fra oss kan bruke det som før. 

  Varekjøp

  kr 0

  Saldoforespørsel på SMS

  kr 3

LÅN

 • Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi

  Lån 2 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 2,45 %

  1) Eff. rente fra 2,54 %

  Lån under 2 mill. kroner

  Nom. rente  fra 2,65 %

  2) Eff. rente 2,74 %

  1) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr. 2.693.267.
  2) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr. 2.753.852.


  Boliglån LO - for deg som er LO-organisert
  - innenfor 75 % av markedsverdi

  Lån 2 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 2,45 %
  1) Eff. rente fra 2,53 %

  Lån under 2 mill. kroner

  Nom. rente fra 2,65 %
  2) Eff. rente fra 2,73 %

  1) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 0, depotgebyr kr. 0 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr. 2.691.267.
  2) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 0, depotgebyr kr. 0 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr. 2.751.852.

 • Inntil 85 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente fra 2,35 %

  Eff. rente fra 2,44 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr. 2.663.273.


  LOfavør boliglån for unge
  - for deg under 34 år som er LO-organisert

  Inntil 85 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente fra 2,15 %
  Eff. rente fra 2,23 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 500, depotgebyr kr. 500 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr. 2.602.884.

 • Innenfor 60 % av markedsverdi

  Låneramme 2 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 2,45 % + 0,05 % provisjon pr kvartal

  1) Eff. rente fra 2,69 %

  Låneramme under 2 mill. kroner

  Nom. rente fra 2,65 % + 0,05 % provisjon pr kvartal

  2) Eff. rente 2,90 %

  1) Effektiv rente forutsetter fullt opptrekk av ramme på 2 mill., 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000, depotgebyr kr. 1.000 og kontoholdsgebyr kr 0. Beregnet som annuitetslån blir total innbetaling kr. 2.738.852. Provisjon beregnes på hele rammen.

  2) Effektiv rente forutsetter fullt opptrekk av ramme på 2 mill., 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000, depotgebyr kr. 1.000 og kontoholdsgebyr kr 0. Beregnet som annuitetslån blir total innbetaling kr. 2.800.229. Provisjon beregnes på hele rammen.


  Flexilån LO - for deg som er LO-organisert
  - innenfor 60 % av markedsverdi

  Låneramme 2 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 2,45 % + 0,05 % provisjon pr kvartal

  1) Eff. rente fra 2,69 %

  Låneramme under 2 mill. kroner

  Nom. rente fra 2,65 % + 0,05 % provisjon pr kvartal

  1) Eff. rente fra 2,90 %

  1) Effektiv rente forutsetter fullt opptrekk av ramme på 2 mill., 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000, depotgebyr kr. 1.000 og kontoholdsgebyr kr 0. Beregnet som annuitetslån blir total innbetaling kr. 2.738.852. Provisjon beregnes på hele rammen.

  2) Effektiv rente forutsetter fullt opptrekk av ramme på 2 mill., 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000, depotgebyr kr. 1.000 og kontoholdsgebyr kr 0. Beregnet som annuitetslån blir total innbetaling kr. 2.800.229. Provisjon beregnes på hele rammen.

 • Kontakt oss for tilbud

 • Kontakt oss for tilbud

 • Depositumslån

  Nom. rente fra 8,50 %

  Eff. rente fra 14,50 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 30.000 med 5 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr. 39.915.


  LOfavør depositumslån ung

  Nom. rente fra 6,50 %
  Eff. rente fra 11,50 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 30.000 med 5 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 500 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr. 38.709.

 • Studielån

  Nom. rente fra 5,20 %
  Eff. rente fra 8,50 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 50.000 med 3 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 500 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr 56.398.

 • Nom. rente fra 6,50 % + 0,33 % provisjon pr kvartal

  Utnyttelsesgrad 50 %

  10,10 %

  Utnyttelsesgrad 100 %

  8,37 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra lån på 2. mill, etableringsgebyr kr 5.000, depotgebyr kr. 1.000 og provisjon 0,33 %.

 • Innenfor 75 % av markedsverdi
  Innenfor 85 % for kunder under 34 år

  3 års binding

  Nom. rente fra 2,40 %

  Eff. rente fra 2,48 % 

  5 års binding

  Nom. rente fra 2,65 %

  Eff. rente 2,74 %

  10 års binding

  Nom. rente fra 3,10 %

  Eff. rente fra 3,20 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 1.000, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 50. 

 • Etableringsgebyr for boliglån, boliglån for unge, flexilån, fritidsbolig, sekundærbolig, fastrentelån og depositumslån ung

  fra kr 1.000

  Depotgebyr for boliglån, boliglån for unge, flexilån, fritidsbolig, sekundærbolig, fastrentelån pr. sikkerhet

  fra kr 1.000

  Etableringsgebyr ved mellomfinansiering

  fra kr 3.000

  Etableringsgebyr for studielån og kortsiktig kreditt

  fra kr 500

  Etableringsbegyr for byggelån

  kr 5.000 - 20.000

  Termingebyr for belastning av konto uten melding

  kr 50

  Termingebyr for belastning av konto med melding

  kr 75

  Girovarsel pr termin

  kr 100

  Mislighold - 1. purring

  kr 70

  Mislighold - 2. purring

  kr 70

  Misligholdsrente

  8,50 %

  Overtrekksrente

  18 %

  Overtrekksprovisjon pr kvartal for byggelån

  0,750 %

  Tinglysningskomkostninger til staten kommer evt. i tillegg.

 • Endring av sikkerhet, herunder nedkvittering av sikkerhet, pantefrafall mv. 

  fra kr 750

  Transportnotering fra megler

  fra kr 500

  Avdragsfrihet på lån

  fra kr 500

  Endring av løpende lån fra flytende rente til fastrente

  fra kr 750

  Endring av løpende fastrentelån til flytende rente (hvis endringen skjer i avtaleperioden)

  fra kr 750

  Verdivurdering på nett

  kr 500

  Øvrige endringer på lån (manuell endring av belastningskonto, forfallsdato)

  kr 250

KONTO OG SPARING

 • Opprettelse aksjesparekonto

  0,-

  Oppsigelse av aksjesparekonto og overføring til annen tilbyder

   

  135 kroner

  Flytting av fond i aksjesparekonto til annen tilbyder (i henhold til ordinær prisliste)

  Per fond: 100 kroner

  Kostnader knyttet til verdipapirfond (årlig forvaltningshonorar)

  Kostnader knyttet til kjøp og salg av aksjer og EK-bevis:

  Aksjehandel via nett, VPS-kontohold

 • Rente

  0,10 %

  Brukskonto er vår ordinære konto til daglig bruk, mens "lønnskonto" er en kontotype for kunder som skal oppholde seg midlertidig eller sporadisk i Norge.
   

  Renten beregnes løpende av innestående på konto og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.


  LOfavør brukskonto

  Rente

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  0,10 %

  Betingelsene gjelder så lenge du er student, lærling eller vernepliktig, inntil oppgitt sluttdato eller senest til du blir 34 år. Deretter endres betingelsene automatisk til ordinær brukskonto. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  0,05 %

  Månedsgebyr

  49 kroner

  Avtalekonto er en kontotype spesielt for kunder i Swedbank som trenger en norsk bankkonto. Kontoen må bestilles på nett.

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente ved beløp kr 0 - 999.999 

  0,55 %  

  Rente ved beløp kr 1.000.000 og over 

  0,65 % 

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter 1 % gebyr av uttatt beløp. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.


  LOfavør sparekonto

  Rente

  0,80 %

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter 1 % gebyr av uttatt beløp. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente 

  1,65 % 

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter 1 % gebyr av uttatt beløp. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året. 

 • Rente

  3,45 %

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.


  LOfavør boligsparing for ungdom (BSU)

  Rente

  3,70 %

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente ved 6 måneders bindingstid

  1,30 %

  Rente ved 12 måneders bindingstid

  1,70 %

  Minimum innskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 5 millioner kroner. Ett innskudd pr konto. 

  Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 5 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato.

 • Rente

  0,55 %

  Opprettelse av konto:
  Selvbetjent  bestilling i nettbanken kr 500. Manuell bestilling ved bankkontor kr 1.000 for eksisterende kunder og kr 2.000 for nye kunder.

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Overtrekksrente

  18 %

  Purring

  kr 70

  Oppgjør av konto når saldo overføres til andre banker eller innskuddsforetak, pr konto

  kr 75 pr konto

  Tømming av sparebøsse og opptelling av mynt inn på konto hos oss, for privatkunder

  kr 0

AKSJER/VPS

 • Kurtasje:
  0,50 % av handelsbeløp, minimum kr 400 pr kjøp/salg. Minimum kr 500 ved handel i unoterte aksjer.

  Vilkår:
  - Oppgjør etter 3 dager
  - Kjøp og salg av enkeltaksjer og grunnfondsbevis

 • Kurtasje 0,05% per handel, minimum 95 kroner.

  Frem til 1.1.2018 er prisen for handel av aksjer i Aksjesparekonto:
  Kurtasje 0,05 % per handel, minimum NOK 49,-.

  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, banken som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30-50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned. 

 • Priser pr måned

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten strømming (privat)

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde, med strømming (privat)

  15,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde, med strømming (privat)   

  135,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde, med strømming (proff/foretak)

   

  370,-

 •  Opprettelse av konto, endring av opplysninger, avslutning uten beholdning

  0,-

  Endringsmelding fra VPS

  0,-

  Internett-tilgang til VPS/verdipapirkonto.
  Standard tjeneste (basis enkel tjeneste - enkel utgave). Forutsetter at elektronisk endringsmelding brukes

  0,-

  Årspris for kontohold:

  kr 0 - 99.999

  0,-

  kr 100.000 - 999.999

  275,-

  kr 1.000.000 - 9.999.999 - tillegg per påbegynt million

  150,-

  kr 10 millioner og over - tillegg per påbegynt million

  100,-

  Årsoppgave per 31.12., beholdningsoppgave øvrig/med markedskurs

  0,-

  Årsoppgave, bestilling av siste års eller historikk - belastes 15.1.

  300,-

 •  Overføring aksjer/obligasjoner/andeler pr verdipapir

  100,-

  Innløsning av obligasjonsbeholdning (put)

  75,-

  Flytting av totalbeholdning pr verdipapirtype

  75,-

  Etablering av panterettigheter

  250,-

  Handelsfullmakt pr megler

  250,-

  Frigivelse ved salg pr VP type

  100,-

  Faktureringspris ved bankgiro varsel

  50,-

  Fullmakt til samarbeidsbanker

  0,-