Prisliste

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 Østlandet - banken med kundeutbytte

Prisliste LOfavør

 

 

 

 


BETALING

 • Betaling i nettbank og mobilbank, fra brukskonto

  kr 0

  Overføring mellom egne kontoer i nettbank, mobilbank og telefonbank (sparekontoer har egne begrensninger knyttet til uttak, overføringer og betalinger)

  kr 0

  Straksbetaling i mobilbank (maksimumsbeløp pr betaling er kr 40.000)

  kr 0 for beløp 0-5.000
  kr 75 for beløp over 5.000

  Betaling med avtalegiro, fra brukskonto

  kr 0

  Betaling i telefonbank, med KID eller melding, fra brukskonto

  kr 0

  Innenlands betaling i NOK via SWIFT

  kr 40

  SMS varsling
  Gratis for Min brukskonto og Studentkonto

  kr 3

  Bestilling av kontoutskrift fra telefonbank

  kr 15

  Kvittering med oblat i telefonbank

  kr 20

  Kodebrikke ny

  kr 200

  Kodebrikke, erstatte mistet brikke

  kr 200

 • Papirbaserte betalingsoppdrag

  kr 250

  Elektroniske betalingsoppdrag
  Betaling med IBAN og BIC i EUR til EU/EØS-land + Sveits (SEPA) og SEK inntil 500.000

  kr 35

  Elektroniske betalingsoppdrag i NOK

   

  Øvrige elektroniske betalingsoppdrag

  kr 80

   

  kr 60

  Hastebetaling, elektronisk – produktet utgår da vi nå gir samme dag eller 1 dags valutering – se innleverings- og valuteringsfrister nedenfor

  Som normalbetaling

  Hastebetaling, papirbasert - produktet utgår da vi nå gir samme dag eller 1 dags valutering – se innleverings- og valuteringsfrister nedenfor

  Som normalbetaling

  Retting av oppdrag grunnet manglende BIC, mangelfulle/feilaktige opplysninger mv.

  kr 100

  Kansellering av oppdrag som er sendt til utlandet.
  Omkostninger i utlandet kommer i tillegg.

  kr 300

  Reklamasjon forårsaket av feil fra oppdragsgiver. Omkostninger i utlandet kommer i tillegg

  kr 300

  Purring (på anmodning fra oppdragsgiver) på betalinger som viser seg å være kommet korrekt fram.

  kr 300

  Ekstra bekreftelse til betalingsmottaker – sendt direkte eller via oppdragsgiver.

  kr 150

  Fast oppdrag – tillegg til basispris (elektronisk bestilling)

  kr 50

  Fast oppdrag – avviksgebyr (overhopp, beløpsendring mv.)

  kr 100

  Fast oppdrag - manglende dekning

  kr 50

  Kopi av debet/kreditoppgave

  kr 60

  Omkostninger i utlandet (dersom disse skal betales av oppdragsgiver) - omkostningskode "OUR". Eventuelle merkostnader i utlandet kan bli etterbelastet.

  kr 150

 • Betaling fra utlandet

  Betaling med IBAN og BIC i EUR fra EU-/EØS-land + Sveits (SEPA) og SEK inntil 500.000 

  Beløp t.o.m. kr 50: kr 0
  Beløp f.o.m. kr 51: kr 20

  Øvrige betalinger

  Beløp t.o.m. NOK 50: kr 0
  NOK 51 - 200: kr 20
  NOK 201-2.000: kr 50
  NOK 2.001 og over: kr 100

   

   

  Salg valutasjekk

  Utstedelse av valutasjekk/SWIFT-sjekk (kun valutasortene GBP og USD)

  kr 250

  Stoppordre, pr. sjekk. Omkostninger i utlandet kommer i tillegg.

  kr 250

  Tilbakekjøp av egen sjekk, pr. sjekk

  kr 75

   

  Kjøp av utenlandsk sjekk i NOK, trukket på norsk bank

  Diskontering utenlandsk sjekk t.o.m. NOK 2.000

  kr 50

  Diskontering utenlandsk sjekk over NOK 2.000

  kr 200

 • Brevgiro

  Brevgiro

  kr 12 + porto

  Tillegg for oblatkvittering eller kvitteringsliste

  kr 20

  Tillegg ved avvisning pga feil utfylling eller manglende dekning på konto

  kr 112

  Bankgiro

  Giro som belastes konto levert ved skranke

  (gratis mot fremvisning av gyldig medlemskort i Blindeforbundet)

  kr 95

  Hastebetaling og oppdrag uten giroblankett

  kr 125

  Giro uten mottakers kontonummer

  kr 150

  Tillegg ved avvisning pga feil utfylling eller manglende dekning på konto

  kr 112

  Tilbakeført anvisning

  kr 75

  Overføringer og faste betalinger - etablert ved bankkontor/kundesenter

  Overføring mellom egne kontoer

  kr 50

  Etablering av faste betalinger (gjelder ikke spareavtale eller avtalegiro)

  kr 50

  Fast overføring med melding til mottaker

  kr 10

  Fast overføring med melding til betaler og mottaker

  kr 15

  Kontant innskudd i kasse

  Til annen person, unntatt nærmeste familie

  kr 75

  Bankremisse/gavesjekk

  Utstedelse av bankremisse belastet konto

  kr 100

  Tillegg ved forsendelse, rekommandert sending

  porto

  Reisevaluta

  Kjøp av reisevaluta i minibank, kunder i SpareBank 1 Østlandet

  kr 50

  Kjøp av reisevaluta i minibank, andre bankers kunder

  kr 75

  Meldinger i posten

  Kopi av tidligere utsendt kontoutskrift, årsoppgave eller bankbilag i posten eller ved skranke

  kr 60

  Kontant innskudd lag/forening

  Innskudd i automat eller kasse

  kr 100

  Telling av mynt

  1,5 % av opptalt beløp

  min kr 30

  Kontanttjenester i butikk

  - Uttak

  - Innskudd

  kr 9

  kr 10

  Innskudd/Uttak Bankvertkort

  Pris pr transaksjon

  Bestillingsgebyr for kontantbeløp over 50.000 kroner

  kr 75

  kr 150

KORT

 • Prisene gjelder både Visa-kort og Visa direkte

  Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Uttak i minibank i Norge eller utlandet

  0,-

  Årspris

  0,-

  Erstatte kort

  kr 100,-

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  2,00 %

  Visa mikrokort (årspris)

  0,-

 • Prisene gjelder både Visa-kort og Visa direkte

  Varekjøp i Norge eller utlandet 

  kr 0

  Uttak av norske kroner i våre eller SpareBank 1 minibanker

  kr 10

  Uttak av valuta i våre minibanker

  kr 50

  Uttak av norske kroner i andre minibanker i Norge

  kr 10

  Kontanttjenester i butikk

      - Uttak

      - Innskudd

   

      

  kr 9

  kr10

  Visa kontantuttak/kontantuttak i utlandet

  kr 35

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  2,00 %

  Årspris pr kort

  kr 295

  Rebestille PIN-kode på papir

  kr 20

  Erstatte kort

  kr 100

  Mistet kort i utlandet. Tjenesten finnes bare for Visa-kort

  - Nødkontanter

  kr 500

  - Nødkort

  kr 800

  Visa mikrokort (årspris)

  Kr 150

 • Årspris pr kort

  kr 0

  Varekjøp i Norge eller utlandet

  kr 0

  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr.

  Kontantuttak i minibank og skranke i Norge

  kr 40 + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i minibank og skranke i utlandet (i norsk valuta når du velger å bli belastet i norske kroner for uttaket)

   

  Kontantuttak i minibank og skranke i utlandet

  kr 40 + 1 % av uttatt beløp

   

  kr 0

  Betaling/overføring fra kredittkort til konto

  kr 25 + 1 % av overført beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  2 %

  Overtrekk på kortet

  kr 70

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Papirfaktura (eFaktura kr 0)

  kr 45

  Nedbetaling

  5 % av benyttet kreditt, minimum kr 300

  Nominell rente pr måned

  1,80 %

  Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Samlet kredittbeløp 16.518 kr.

  Penger tilbake

  Tjenesten koster 15 kroner i måneden. Da får du 0,5 % tilbake på alt du kjøper med kredittkort og 5 % bonusrente på oppspart beløp

 • Årspris pr kort

  kr 0

  Varekjøp i Norge eller utlandet
  Bruk av kredittkort på postkontor eller Post i butikk regnes som kontantuttak.

  kr 0

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i Norge

  kr 40 + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet (i norsk valuta når du velger å bli belastet i norske kroner for uttaket)

   

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet 

  kr 40 + 1 % av uttatt beløp

   

   

  kr 0

  Betaling/overføring fra kredittkort til konto

  kr 25 + 1 % av overført beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  2 % 

  Overtrekk på kortet
  Belastes dersom innvilget kredittgrense overskrides

  kr 125

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Papirfaktura (eFaktura kr 0)

  kr 45

  Nedbetaling

  3,5 % av benyttet kreditt, minimum kr 250

  Rente ved utsatt betaling

  Mastercard Gold
  Nominell rente 1,80 % pr mnd.
  Priseksempel: Kr. 15.000 o/12 mnd, effektiv rente 23,9 %, kredittkostnad kr. 1.518 kr. Samlet kredittbeløp kr. 16.518.

  Penger tilbake

  Tjenesten koster 15 kroner i måneden. Da får du 0,5 % tilbake på alt du kjøper med kredittkort og 5 % bonusrente på oppspart beløp

LÅN

 • Inntil 85 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente fra 5,49 %

  Eff. rente fra 5,70 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.200, depotgebyr kr 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr 3.700.474.

 • Lån 4 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 5,54 %

  1) Eff. rente fra 5,72 %

  Lån 2 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 5,64 %

  2) Eff. rente fra 5,86 %

  Lån under 2 mill. kroner

  Nom. rente fra 5,74 %

  3) Eff. rente fra 5,96 %

  Alle priser gjelder inntil 85 % markedsverdi

  1) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 4 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 7.415.533.

   

  2) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 3.754.278.

   

  3) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 3.790.357.

 • Boliglån 

  Lån 4 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 5,94 %

  1) Eff. rente fra 6,14 %

  Lån 2 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 6,14 %

  2) Eff. rente fra 6,39 %

  Lån under 2 mill. kroner

  Nom. rente  fra 6,34 %

  3) Eff. rente fra 6,60 %

  Alle priser gjelder inntil 75 % markedsverdi

  Over 75 % er prisen 0,20 prosentpoeng høyere

  1) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 4 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 7.705.506.

  2) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 3.936.539.

  3) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 4.010.521.

 • Inntil 50 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente fra 5,60 %

  Eff. rente fra 5,81 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 3.739.893.

 • Inntil 75 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente fra 5,44 %

  Eff. rente fra 5,65 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 3.682.624.

 • Grønt energilån for deg som gjør miljøvennlige og energibesparende tiltak i bolig og fritidsbolig

  Inntil 75 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente fra 5,44 %

  Eff. rente fra 5,65 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 3.682.624.

 • Inntil 75 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente fra 5,49 %

  Eff. rente fra 5,97 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 500.000 med 15 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 748.656.

 • Innenfor 60 % av markedsverdi

  Låneramme 4 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 5,79 % + 0,05

  % provisjon pr kvartal

  1) Eff. rente fra 6,16 %

  Låneramme 2 mill. kroner og over

  Nom. rente fra 5,99 % + 0,05 % provisjon pr kvartal

  2) Eff. rente fra 6,38 %

  Låneramme under 2 mill. kroner

  Nom. rente fra 6,19 % + 0,05 % provisjon pr kvartal

  3) Eff. rente 6,60 %

  1) Effektiv rente forutsetter fullt opptrekk av ramme på 4 mill., 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og kontoholdsgebyr kr 0. Beregnet som annuitetslån blir total innbetaling kr. 7.723.362. Provisjon beregnes på hele rammen.

  2) Effektiv rente forutsetter fullt opptrekk av ramme på 2 mill., 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og kontoholdsgebyr kr 0. Beregnet som annuitetslån blir total innbetaling kr. 3.936.755. Provisjon beregnes på hele rammen.

  3) Effektiv rente forutsetter fullt opptrekk av ramme på 2 mill., 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og kontoholdsgebyr kr 0. Beregnet som annuitetslån blir total innbetaling kr. 4.010.872. Provisjon beregnes på hele rammen.

  NB: Enkelte tidligere flexilån har kontoholdsgebyr pr måned i stedet for provisjon. Dette gjelder ikke for nye lån som innvilges. 

 • Kontakt oss for tilbud

 • Lån til mellomfinansiering

  Fra 6,04 %

  Priseksempel: Nominell rente 6,04 %. Effektiv rente 6,56 %, 2 mill o/1 år, kostnad kr 69.460. Totalt kr 2.069.460.

 • Nom. rente fra 8,60 % + provisjon 0,33 % pr kvartal

  Utnyttelsesgrad 50 %

  12,50 %

  Utnyttelsesgrad 100 %

  10,71 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra lån på 2. mill, etableringsgebyr kr 5.000, depotgebyr kr. 1.000 og provisjon 0,33 %.


 • Inntil 60 % av tilbudte sikkerheter

  Nom. rente fra 7,85 %

  Eff. rente fra 8,21 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Total innbetaling blir kr. 4.588.354.

 • Innenfor 75 % av markedsverdi
  Innenfor 85 % for kunder under 34 år

  3 års binding

  Nom. rente fra 4,84 %

  1) Eff. rente fra 5,02 %

  5 års binding

  Nom. rente fra 4,79 %

  2) Eff. rente fra 4,97 %

  10 års binding

  Nom. rente fra 4,69 %

  3) Eff. rente fra 4,86 %

  1) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Totalt kr 3.471.784 

  2) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Totalt kr 3.454.499 

  3) Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr. 2.200, depotgebyr kr. 1.000 og termingebyr kr 60. Totalt kr 3.420.062 

 • Nominell rente

  13,7 %

  Priseksempel: Effektiv rente 15,0 %. Låner du 70.000 over 5 år, koster lånet 27.764, og du betaler totalt 97.764 kroner.

  Etableringsgebyr

  Termingebyr

  eFaktura

  Papirfaktura

  500 kr

  0 kr

  0 kr

  45 kr

  Forbrukslån leveres av SpareBank 1 Kreditt

 • Risikobasert nominell rente

  Fra 8,9 % til 20,9 %

  Priseksempel: Effektiv rente 13,6 %. Låner du 150.000 over 5 år koster lånet 54.050 og du betaler totalt 204.050 kroner.

  Etableringsgebyr

  Termingebyr

  eFaktura

  Papirfaktura

   

  0 kr

  49 kr

  0 kr

  45 kr

   

  Refinansiering av forbruksgjeld leveres av SpareBank 1 Kreditt

 • Etableringsgebyr boliglån pr sak 

  fra kr 2.200

  Depotgebyr boliglån pr sikkerhet 

  fra kr 1.000

  Etableringsgebyr for kortsiktig kreditt

  fra kr 500

  Etableringsgebyr for byggelån

  kr 5.000 - 20.000

  Etableringsgebyr ved mellomfinansiering

  fra kr 3.000

  Termingebyr for belastning av konto uten melding

  kr 60

  Girovarsel pr termin

  kr 100

  Mislighold - 1. purring

  kr 35

  Mislighold - 2. purring

  kr 35

  Misligholdsrente

  12,50 %

  Overtrekksrente

  18,00 %

  Overtrekksprovisjon pr kvartal for byggelån

  0,75 %

  Tinglysningskomkostninger til staten kommer evt. i tillegg.

 • Endring av sikkerhet, herunder nedkvittering av sikkerhet, pantefrafall mv. 

  fra kr 750

  Transportnotering fra megler

  fra kr 1.000

  Avdragsfrihet på lån

  kr 500

  Endring av løpende lån fra flytende rente til fastrente

  fra kr 750

  Endring av løpende fastrentelån til flytende rente (hvis endringen skjer i avtaleperioden)

  fra kr 2.000

  Øvrige endringer på lån (manuell endring av belastningskonto, forfallsdato)

  kr 250

KONTO OG SPARING

 • Brukskonto og pasientkonto

  Rente

  0,05 % 

  Brukskonto er vår ordinære konto til daglig bruk.
   

  Renten beregnes løpende av innestående på konto og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.


 • Rente

  0,05 % 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  0,05 % 

  Betingelsene gjelder så lenge du er student, lærling eller vernepliktig, inntil oppgitt sluttdato eller senest til du blir 34 år. Deretter endres betingelsene automatisk til ordinær brukskonto. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  0,05 % 

  Månedsgebyr

  49 kroner

  Avtalekonto er en kontotype spesielt for kunder i Swedbank som trenger en norsk bankkonto. Kontoen må bestilles på nett.

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente ved beløp kr 0 - 999.999 

   3,50 %   

  Rente ved beløp kr 1.000.000 og over 

  3,65 % 

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter  1 % gebyr av uttatt beløp, med minimumsgebyr kr 50 og maksgebyr kr 1.000. 

  Renten gjelder fra første krone og beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.


 • Rente ved beløp kr 0 - 499.999

  3,35 %

  Rente ved beløp kr 500.000 - 7.999.999

  4,65 %

  Rente ved beløp kr 8.000.000 og over

  4,55 %

  6 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter  1 % gebyr av uttatt beløp, med minimumsgebyr kr 50 og maksgebyr kr 1.000. 


  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

   

  Renten gjelder fra første krone og beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente ved beløp kr 0 - 999.999 

  3,50 %

  Rente ved beløp kr 1.000.000 og over 

  3,65 %

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter  1 % gebyr av uttatt beløp, med minimumsgebyr kr 50 og maksgebyr kr 1.000. 

  Renten gjelder fra første krone og beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente 

  4,45 % 

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter  1 % gebyr av uttatt beløp, med minimumsgebyr kr 50 og maksgebyr kr 1.000.  

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året. 

 • Rente

  4,45 % 

  Denne konto kan disponeres av barnet/ungdommen selv. Det er ingen uttaksbegrensninger.

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • BSU til fylte 34 år

  6,75 % 

  BSU etter fylte 34 år

  3,50 % 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

  BSU dobbel rente

  Dobbel rente får du hvis du er over 18 år, og ikke har hatt BSU før (verken hos oss eller i annen bank). Du må opprette kontoen på nett/i nettbanken. Renten gjelder på innskudd inntil 27.500 kroner i inneværende år. Fra neste år gjelder ordinær rente på hele innskuddet.

  13,50 % 

 • Rente ved 6 måneders bindingstid

  5,00 %

  Rente ved 12 måneders bindingstid

  4,85 %

  Rente ved 24 måneders bindingstid

  4,35 %

  Minimum innskudd er 25.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 10 millioner kroner. For større innskudd, ta kontakt med banken.

   

  Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 5 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato.

 • Rente ved 12 måneders bindingstid

  4,80 %

  Minimum innskudd er 25.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 10 millioner kroner.  For større innskudd, ta kontakt med banken.

   

  Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 5 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato.

 • Opprettelse aksjesparekonto

  0,-

  Oppsigelse av aksjesparekonto og overføring til annen tilbyder

   

  300,-

  Kostnader knyttet til verdipapirfond (årlig forvaltningshonorar)

  Kostnader knyttet til kjøp og salg av aksjer og EK-bevis:

  Aksjehandel via nett, VPS-kontohold

 • Prisene gjelder fra 28. mai 2021

  Formidlingshonorar ved digital sparing (selvbetjent):

  Fondsbeholdning 0 - 499.999 kroner

  0,39 %

  Fondsbeholdning 500.000 – 2.999.999 kroner

  0,29 %

  Fondsbeholdning over 3.000.000

  0,25 %

  Formidlingshonorar ved betjent sparing:

  Fondsbeholdning 0 - 2.999.999 kroner

  0,65 %

  Fondsbeholdning 3.000.000 – 9.999.999 kroner

  0,55 %

  Fondsbeholdning over 10.000.000 

  etter avtale

 • Rente

  1,40 % 

  Opprettelse av konto:
  Selvbetjent  bestilling i nettbanken kr 500. Manuell bestilling ved bankkontor kr 1.250 for eksisterende kunder og kr 2.000 for nye kunder.

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente ved beløp kr 0 - 7.999.999

  3,55 % 

  Rente ved beløp kr 8.000.000 og over

  3,35 % 

  Renten gjelder fra første krone.

   

  Minimum månedlig sparing er kr 100,-

   

  4 gebyrfrie uttak pr kalenderår, deretter 1 % gebyr av uttaksbeløp, med minimumsgebyr kr 50 og maksgebyr kr 1.000. 

 • Rente ved beløp kr 0 - 7.999.999

  3,50 %

  Rente ved beløp kr 8.000.000 og over

  3,30 %

  Renten gjelder fra første krone.

   

  Minimum månedlig sparing er kr 100,-

   

  4 gebyrfrie uttak pr kalenderår, deretter 1 % gebyr av uttaksbeløp, med minimumsgebyr kr 50 og maksgebyr kr 1.000. 

 • Overtrekksrente

  18 %

  Purring

  kr 70

  Oppgjør av konto når saldo overføres til andre banker eller innskuddsforetak, pr konto

  kr 75 pr konto

  Tømming av sparebøsse og opptelling av mynt inn på konto hos oss, for privatkunder

  kr 0

AKSJER/VPS

 • Kurtasje:
  0,50 % av handelsbeløp, minimum kr 400 pr kjøp/salg. Minimum kr 500 ved handel i unoterte aksjer.

  Vilkår:
  - Oppgjør etter 3 dager
  - Kjøp og salg av enkeltaksjer og grunnfondsbevis

   

  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom meglerbord i SpareBank 1 Østlandet, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, banken som betaling for ordreformidlingen. Andelen er avhengig av størrelsen på ordren.

 • Kurtasje 0,05% per handel, minimum 95 kroner.

  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, banken som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30-50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned. 

 • Priser pr måned

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten strømming (privat)

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde, med strømming (privat)

  15,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde, med strømming (privat)   

  135,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde, med strømming (proff/foretak)

   

  370,-

 •  Opprettelse av konto, endring av opplysninger, avslutning uten beholdning

  0,-

  Endringsmelding fra VPS

  0,-

  Internett-tilgang til VPS/verdipapirkonto.
  Standard tjeneste (basis enkel tjeneste - enkel utgave). Forutsetter at elektronisk endringsmelding brukes

  0,-

  Årspris for kontohold:

  kr 0 - 99.999

  0,-

  kr 100.000 - 999.999

  295,-

  kr 1.000.000 - 9.999.999 - tillegg per påbegynt million

  150,-

  kr 10 millioner og over - tillegg per påbegynt million

  125,-

  Årsoppgave per 31.12., beholdningsoppgave øvrig/med markedskurs

  0,-

  Årsoppgave, bestilling av siste års eller historikk - belastes 15.1.

  (Årsoppgaven kan hentes ut i VPS Investortjenester uten kostnad)

  300,-

 •  Overføring aksjer/obligasjoner/andeler pr verdipapir

  150,-

  Innløsning av obligasjonsbeholdning (put)

  75,-

  Flytting av totalbeholdning pr verdipapirtype

  500,-

  Etablering av panterettigheter

  500,-

  Handelsfullmakt pr megler

  250,-

  Frigivelse ved salg pr VP type

  150,-

  Faktureringspris ved bankgiro varsel

  50,-

  Fullmakt til samarbeidsbanker

  0,-

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }