Alle Henda

Har du et tiltak som fortjener oppmerksomhet? Trenger klubben litt hjelp til å komme i gang? Nå kan lag og foreninger søke om midler til sitt prosjekt. Sammen tar vi hverdagen tilbake. 

Hva er Alle Henda?

Det siste året har idretten og kulturlivet vært hardt rammet. Tomme fotballbaner, lite vaffelsteking og kiosksalg. Nå er det på tide å få alle frivillige hender og ildsjeler i sving igjen. Det ønsker vi å bidra til. Tiltak som er rettet mot barn og unge vil særlig bli vurdert. 

Søk Alle Henda-midler

Slik gjør du det:

1. Start en spleis og beskriv hva pengene skal brukes til. 

2. Samle inn minst 50 stemmer hver uke, samt 1.000 kroner for å være med å kjempe om ukespremier i mai og juni.

3. Banken fordeler inntil 10 millioner kroner blant alle søknader som kommer inn på Spleis.

 

Kriterier for å motta Alle Henda-midler

  • Midlene må gå til allmennyttige formål på Østlandet. 
  • Mottaker av spleisen må ha et organisasjonsnummer.
  • Spleisen må ha samlet inn mer enn 50 stemmer og 1.000 kroner i løpet av søknadsperioden.
  • Spleisen må inneholde hva pengene skal benyttes til og hvor mye det søkes om.
  • Søknadsperioden er 11. mai til 13. juni 2021. 
  • Små og store spleiser blir vektet likt. 

Hvem kan starte en spleis?

Alle som ønsker å bidra til et prosjekt sammen med en klubb, lag eller forening kan starte en spleis. Mottakeren av spleisen må ha et organisasjonssnummer.

Hva kan du søke penger til?

Eksempler på prosjekter kan være nye fotballmål, lydforsterkere til musikkforeningen, lys til lysløype eller sand til lengdehoppgropen. 

Vi skal dele ut inntil 10 millioner kroner til gode prosjekter og tiltak, samtidig som vi hver uke mellom 11. mai og 13. juni gir bort 10.000 kroner til prosjekter vi heier litt ekstra på. Ukesvinnere