Internasjonal skatterapportering - FATCA og CRS

Norge har inngått internasjonale avtaler om gjensidig utveksling av skatteopplysninger, henholdsvis FATCA- og CRS- avtalen. Her kan du lese mer om hva det betyr for deg som kunde i SpareBank 1.


På bakgrunn av disse avtalene skal SpareBank 1 rapportere til Skatteetaten om kunder som er skattemessig bosatt i andre land enn Norge. Skatteetaten rapporterer informasjon videre til skattemyndighetene i kundens hjemland. Hensikten er å sikre at finansielle forhold og forsikringer utenlandske kunder har hos norske finansinstitusjoner blir riktig beskattet i kundenes hjemland.

Hva er FATCA?

Norge og USA har inngått en avtale som er kjent som FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act. Denne avtalen innebærer at norske finansinstitusjoner er forpliktet til å identifisere og melde fra om amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA, til norske skattemyndigheter. 

Hva er CRS?

Norge har også inngått en avtale med andre land om tilsvarende gjensidig skatterapportering. Avtalen er kjent som CRS – Common Reporting Standard. Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og melde fra om statsborgere i landene som er med i denne avtalen, og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i landene, til norske skattemyndigheter.

Les mer om FATCA og CRS på Skatteetatens hjemmesider.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Personkunder

For deg som personkunde betyr dette at banken vil spørre om statsborgerskap og hvilke land du er skattemessig bosatt i. Dersom du er skattemessig bosatt i andre land enn Norge, vil nødvendig informasjon bli sendt til Skatteetaten. De vil sende relevant informasjon til landenes skattemyndigheter.

Det er viktig å besvare bankens henvendelser på temaet, siden banken er forpliktet til å registrere informasjon på alle kunder.

Bedriftskunder

Rapporteringsplikten gjelder også for bedriftskunder. Som regel vil dette gjelde for selskaper hvor utenlandske eiere har mer enn 25 prosent eierandel. Undersøkelsen vil være tilsvarende den som gjøres for å identifisere reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsregelverket.

Ofte stilte spørsmål

TIN (Tax Identification Number) brukes for å identifisere skattebetalere og forenkle administrasjonen av deres nasjonale skattesaker. TIN er også nyttige for å identifisere skattebetalere som investerer i andre EU-land og er mer pålitelige enn andre identifikatorer som navn og adresse. Vi som bank skal årlig rapportere våre kunders skattemessige bosted, TIN og andre opplysninger som er relevant for skattemyndighetene. TIN-spesifikasjoner (struktur, syntaks osv.) er satt av de nasjonale myndighetene.

Eksempler på TIN i andre land:
Sverige: Svensk personnummer eller samordningsnummer
Danmark: Dansk personnummer (CPR-nummer)
Tyskland: Steuerliche Identifikationsnummer
USA: Social security number
Polen: PESEL-nummer

For å finne ut hva ditt skatteidentifikasjonsnummer er, må du kontakte skattemyndighetene i det landet der du er skattemessig bosatt. Informasjon om hvordan TIN er utformet finner du hos OECD.

Hva det vil si å være "skattemessig bosatt" er definert av det enkelte land. I USA er skattesystemet basert på både bosted og statsborgerskap. Norske finansinstitusjoner må derfor registrere skatteopplysninger på de som er amerikanske statsborgere. Dette er i henhold til den nevnte FATCA-avtalen.

For å være skattemessig bosatt i Norge må du ha oppholdt deg i landet lengre enn 183 dager i løpet av ett år, eller mer enn 270 dager i løpet av 3 år. Hvis du er i tvil om du er skattemessig bosatt i et annet land, må du kontakte skattemyndighetene i det aktuelle landet.

Dette er informasjon som vi behandler i henhold til bankens taushetsplikt, og den vil ikke bli brukt til annet enn nødvendige formål. Som finansinstitusjon er vi pålagt å innhente disse opplysningene, og vi kan dessverre ikke ha deg som kunde hvis vi ikke har den informasjonen som er påkrevd.

Klikk  her for å oppdatere skattenummer og bostedsadresse. Velg land du er skattemessig bosatt i, og fyll ut TIN-nummer i henhold til landets TIN-spesifikasjoner.

Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere skattenummer og bostedsadresse digitalt, ta kontakt med oss på telefon 915 07040.