Selskapene vi kan dele dine kundeopplysninger med

Nedenfor ser du våre datter- og produktselskaper. Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg elektronisk, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • Sparebank 1 Finans Østlandet AS
 • SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet AS
 • EiendomsMegler 1 Innlandet AS
 • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Betaling AS
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Factoring AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • SpareBank 1 Forvaltning AS
 • SpareBank 1 Kreditt AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Spleis AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • Fremtind Forsikring AS
 • LOfavør AS
 • Odin Forvaltning AS
 • Kredinor AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.