• LO har på vegne av sine medlemmer fremforhandlet en egen avtale når det gjelder boliglånsvilkår. De fremforhandler også avtaler med leverandører av andre typer tjenester på vegne av sine medlemmer.