Hvorfor skal medlemmer i LO-forbund få bedre tilbud enn andre?

LO har på vegne av sine medlemmer fremforhandlet en egen avtale når det gjelder boliglånsvilkår. De fremforhandler også avtaler med leverandører av andre typer tjenester på vegne av sine medlemmer.