• Nei, renten endres ikke automatisk på løpende lån. Dersom du ønsker det, er du velkommen til en økonomisk gjennomgang med en av våre rådgivere hvor vi også ser på mulighetene for å gi deg lavere rente enn den du har i dag.

    Vi må ha oppdatert informasjon om deg og din økonomi for å kunne gjøre en slik vurdering, men vi ønsker å sikre at du som kunde skal være fornøyd på alle måter og får utnyttet dine fordeler som medlem i et LO-forbund.

    Renten vil likevel kunne variere som følge av ulik risiko, belåningsgrad og lånestørrelse. En slik gjennomgang kan gjøres på telefon, nettmøte eller et møte i banken.