Gjelder kundeutbyttet for alle typer lån?

Kundeutbyttet gjelder for alle lån og kreditter i banken. Har du flere lån på til sammen 2 millioner kroner beregnes kundeutbytte på ditt totale låneengasjement opp til 2 millioner. Det enkelte lån beregnes ikke hver for seg. Er dere to personer som har lånet sammen (medlåntaker), kan dere få kundeutbytte av inntil 4 millioner kroner.

Kundeutbytte gjelder ikke for lån som er i SpareBank 1 Finans Østlandet, for eksempel billån. 

Lån som er oversendt til inkasso vil ikke kvalifisere for beregning av kundeutbytte.