• Kundeutbytte gjelder ikke for andre spareformer som fond- og aksjesparing, men for alle typer innskudd i banken.

    Les mer om kundeutbytte.