Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbevis er et verdipapir som ligner på aksjer, og som omsettes på børsen. Den største forskjellen på aksjer og egenkapitalbevis, er at eiere av egenkapitalbevis har sterkere beskyttelse mot tap. Men i motsetning til aksjer har eiere av egenkapitalbevis begrenset innflytelse i selskapets organer.

Både SpareBank 1 Østlandet og de fleste store, norske sparebankene har i dag egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene utgjør en viktig andel av norske sparebankers kapitalbase. Banker med egenkapitalbevis kan utbetale utbytte til sine eiere. SpareBank 1 Østlandet har som mål å dele ut halvparten av bankens overskudd hvert år til eiere og kunder.