• Prisen per egenkapitalbevis vil variere, på lik linje med aksjer.