• Styret ber representantskapet om at fullmakten til å vurdere utbetaling får en varighet frem til ordinært representantskapsmøte i 2022, i tilfelle forsvarlighetsvurderinger eller nye myndighetsføringer skulle tilsi at utbetaling av kundeutbytte ikke lar seg gjennomføre i 4. kvartal 2021 slik banken nå planlegger.