Hva skjer dersom bankene heller ikke til høsten kan utbetale kundeutbytte?

Representantskapets fullmakt til bankens styre om å vurdere utbetaling etter den 30. september, varer fram til ordinært representantskapsmøte i 2022, i tilfelle forsvarlighetsvurderinger eller nye myndighetsføringer skulle tilsi at utbetaling av kundeutbytte ikke lar seg gjennomføre i 4. kvartal 2021 slik banken nå planlegger.