• Alle som har vært kunde i banken opptjener kundeutbytte. Det gjelder også dødsbo. Hvis vi har en konto hvor beløpet kan innbetales, vil det automatisk settes inn der. Hvis det ikke er en konto i banken vi kan bruke, må den som bestyrer boet innen den oppgitte fristen oppgi en konto hvor vi kan overføre kundeutbyttet. For kundeutbyttet som utbetales i 2021 vil fristen først bli klar når styret har vedtatt å foreta utbetaling. Dette blir avgjort til høsten.

    Retten til utbetaling bortfaller dersom banken ikke har fått beskjed innen fristen. Beløp som ikke blir utbetalt vil gå til et allmennyttig formål i regionen vår.