• Alle som har vært kunde i banken i 2017 opptjener kundeutbytte. Det gjelder også dødsbo. Hvis vi har en konto hvor beløpet kan innbetales, vil det automatisk settes inn der. Hvis det ikke er en konto i banken vi kan bruke, må den som bestyrer boet innen 20. juni 2018 oppgi en konto hvor vi kan overføre kundeutbyttet. 

    Retten til utbetaling bortfaller dersom banken ikke har fått beskjed innen fristen. Beløp som ikke blir utbetalt vil gå til et allmennyttig formål i regionen vår.