• Dersom du melder deg ut av LO vil du naturlig nok gå tilbake til ordinære betingelser. Deter en del av avtalen med LO.