• Du får kundeutbytte for den perioden du har hatt innskudd og lån i banken gjennom året. 

    De som ikke har en konto i SpareBank 1 Østlandet hvor vi kan utbetale kundeutbyttet, må kontakte banken innen 19. juni 2020 og oppgi et kontonummer. Dette kan gjøres i dette skjemaet . Retten til utbetaling bortfaller dersom du ikke har kontaktet banken innen dette tidspunktet. Beløp som ikke blir utbetalt vil gå til et allmennyttig formål i regionen vår.