• Du får kundeutbytte for den perioden du har hatt innskudd og lån i banken gjennom året. 

    De som ikke har en konto i SpareBank 1 Østlandet hvor vi kan utbetale kundeutbyttet, må kontakte banken innen den oppgitte fristen. For kundeutbyttet som utbetales i 2021 vil denne datoen først bli klar når styret har vedtatt å foreta utbetaling. Dette blir avgjort til høsten. Les mer om kundeutbyttet for opptjeningsåret 2020 her

    Retten til utbetaling bortfaller dersom du ikke har kontaktet banken innen det aktuelle tidspunktet. Beløp som ikke blir utbetalt vil gå til et allmennyttig formål i regionen vår.