• Du får kundeutbytte for den perioden du har hatt innskudd og lån i banken gjennom året. 

    De som ikke har en konto i SpareBank 1 Østlandet hvor vi kan utbetale kundeutbyttet, må kontakte banken innen 20. juni 2019 og oppgi et kontonummer. Retten til utbetaling bortfaller dersom du ikke har kontaktet banken innen dette tidspunktet. Beløp som ikke blir utbetalt vil gå til et allmennyttig formål i regionen vår.