• Du får kundeutbytte for den perioden du har hatt innskudd og lån i banken gjennom året. 

    De som ikke har en konto i SpareBank 1 Østlandet hvor vi kan utbetale kundeutbyttet må kontakte banken innen fristen (kommer) og oppgi et kontonummer. Retten til utbetaling bortfaller dersom du ikke har kontaktet banken innen dette tidspunktet. Beløp som ikke blir utbetalt vil gå til et allmennyttig formål i regionen vår.

    Vi kommer snart med en nettløsning der du kan registrere et kontonummer vi kan overføre pengene til.