Hvor mye vil jeg kunne få i kundeutbytte?

Beløpets størrelse vil variere ut fra hvor stort bankens overskudd er (etter skatt) og hvor stort lån og innskudd du har. Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye.

Du vil få melding i nettbanken når vedtaket er fattet og ditt beløp er beregnet. Utbyttet er basert på daglig saldo (på samme måte som for renter) gjennom hele året og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + lån på inntil 2 millioner kroner. (Samskyldnere og personer med felles lån kan få kundeutbytte for inntil 4 millioner kroner på lånet + utbytte på innskudd).