• Beregning av kundeutbytte er tidkrevende og komplisert. Vi trenger nok tid til å å beregne og gjennomføre utbetalingen av kundeutbyttet. Vedtaket blir dessuten vanligvis gjort i representantskapet først i slutten av mars.