• Dette er første utbetalingsår. Beregning av kundeutbytte er komplisert. Vi trenger derfor tid til å teste ut løsningene som brukes til å beregne og betale ut kundeutbyttet. Vedtaket blir dessuten gjort i representantskapet først ved utgangen av mars.