Hvorfor betaler dere ikke ut kundeutbytte før i april? (Gjelder ikke utbetaling i 2021 for 2020)

Beregning av kundeutbytte er tidkrevende og komplisert. Vi trenger nok tid til å å beregne og gjennomføre utbetalingen av kundeutbyttet. Vedtaket blir dessuten gjort i representantskapet først i slutten av mars.