• Det er fordi lån generer inntekter til banken. Det blir derfor rettferdig at også lånekunder får ta del i overskuddet og får utbytte ut fra hvor stort lån de har. 

    Les mer om kundeutbytte