• Rentene på lån og innskudd blir fastsatt helt uavhengig av dette, blant annet ut fra konkurranseforhold og prisen på penger i markedet. Kundeutbytte er et årlig utbytte eller en type bonusutbetaling basert på bankens overskudd (etter skatt) fra år til år. Det er en overskuddsdeling som gis til både innskudds- og lånekunder.

    Hvis bankens resultat av ulike årsaker skulle bli svekket må vi likevel ha konkurransedyktige priser. Men et dårlig resultat kan medføre at vi utbetaler et lavere - eller ikke kan utbetale kundeutbytte.