• Størrelsen på beløpet du får utbetalt varierer fra år til år, blant annet ut fra hvor stort bankens overskudd er og hvor stort lån og innskudd du har. Kundeutbyttet deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. 
    • Kundeutbyttet er basert på din daglige saldo, på samme måte som for renter gjennom hele året og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + lån på inntil 2 millioner kroner. Det kan gå en del penger inn og ut av dine kontoer gjennom året og dette kan skape variasjon i hva du får i utbytte. 
    • Mange av våre kunder er samskyldnere og personer med felles lån kan nå få kundeutbytte for inntil 4 millioner kroner. Dette er mer rettferdig fordi alle da får utttelling for sine lån, men samtidig kan det da bli et noe lavere beløp på hver enkelt kunde.
    • Det første året fikk våre tidligere kunder i Bank 1 Oslo Akershus kundeutbytte for bare deler av året på grunn av fusjonen, men nå har også disse kundene lagt et helt opptjeningsår bak seg. 
    • Vi har dessuten fått en del nye kunder i løpet av året og dermed blir det også flere å fordele på.