Beløpet jeg fikk i kundeutbytte i år er ikke det samme som i fjor. Hvorfor?

Beløpet du kan få utbetalt i kundeutbytte er basert på noen forutsetninger:

  • Hvor stort bankens årlige overskudd er. 
  • At representantskapet vedtar utbetaling det aktuelle året.
  • Hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. 

Det er bankens representantskap som årlig tar stilling til hvor mye som skal deles ut i kundeutbytte.

Les mer om kundeutbytte