Kan barn også få kundeutbytte?

Ja, alle med innskudd og lån i banken kan få kundeutbytte.

Kundeutbytte til de under 18 år blir ordinært utbetalt til en sparekonto, men en del vil også få pengene inn på barnets brukskonto.

Beløpet du kan få utbetalt i kundeutbytte som kunde hos oss, er basert på noen forutsetninger: Hvor stort bankens årlige overskudd er, at representantskapet vedtar utbetaling det aktuelle året og hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. Beløpet du kan få utbetalt i kundeutbytte vil derfor variere fra år til år.