Kan barn få kundeutbytte?

Ja, alle med innskudd og lån i banken kan få kundeutbytte - også barn.

Kundeutbytte til de under 18 år blir ordinært utbetalt til en sparekonto, men en del vil også få pengene inn på barnets brukskonto.

Beløpet du kan få utbetalt i kundeutbytte, er basert på noen forutsetninger: Hvor stort bankens årlige overskudd er, at representantskapet vedtar utbetaling det aktuelle året og hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. Beløpet du kan få utbetalt i kundeutbytte vil derfor variere fra år til år.

Les mer om kundeutbytte