Kan jeg selv beregne hvor mye kundeutbytte jeg har opptjent?

Det vil ikke være mulig for deg å beregne nøyaktig hvor mye kundeutbytte du får. Utbyttet er basert på daglig saldo (på samme måte som for renter) gjennom hele året og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + lån på inntil 2 millioner kroner. 

Les mer om kundeutbytte