Kan jeg selv beregne hva jeg får i kundeutbytte?

Det vil ikke være mulig for deg å beregne nøyaktig hvor mye kundeutbytte du får. Utbyttet er basert på daglig saldo (på samme måte som for renter) gjennom hele året og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + lån på inntil 2 millioner kroner. Er dere to personer som har lånet sammen (medlåntaker), kan dere få kundeutbytte av inntil 4 millioner kroner.

Kundeutbytte-kalkulatoren gir deg en pekepinn på hva du kan få i utbytte. 

Les mer om kundeutbytte og prøv kalkulatoren