Vi har lån sammen (medlåntakere/samskyldnere), får begge da kundeutbytte?

Ja, dere får kundeutbytte på lån dere har sammen. 

Er det medlåntaker på et lån, det vil si at to eller flere har et felles lån, heves øvre grense for beregning fra 2 til 4 millioner kroner. Kundeutbyttet betales ut til hovedlåntakeren, med det menes den som står som eier av lånet. Skal utbyttet deles mellom én eller flere medlåntakere, må hovedlåntaker føre pengene over til de andre.

Beløpet dere kan få utbetalt i kundeutbytte, er basert på noen forutsetninger: Hvor stort bankens årlige overskudd er, at representantskapet vedtar utbetaling det aktuelle året og hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. Beløpet dere kan få utbetalt i kundeutbytte vil derfor variere fra år til år.

Les mer og om kundeutbytte og sjekk hvor mye du kan få