Vi har lån sammen (medlåntakere/samskyldnere), får begge da kundeutbytte?

Dersom det er medlåntaker på et lån, det vil si at to eller flere har et felles lån, heves øvre grense for beregning fra 2 til 4 millioner kroner. Kundeutbyttet betales ut til hovedlåntakeren. Skal utbyttet deles mellom én eller flere medlåntakere, må hovedlåntaker føre pengene over selv.

Beløpet du kan få utbetalt i kundeutbytte som kunde hos oss, er basert på noen forutsetninger: Hvor stort bankens årlige overskudd er, at representantskapet vedtar utbetaling det aktuelle året og hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. Beløpet du kan få utbetalt i kundeutbytte vil derfor variere fra år til år.