• Dersom det er medlåntaker på et lån, det vil si at to eller flere har et felles lån, heves øvre grense for beregning fra 2 til 4 millioner kroner. Kundeutbyttet betales ut til hovedlåntakeren. Skal utbyttet deles mellom én eller flere medlåntakere, må hovedlåntaker føre pengene over selv.