• Kundeutbyttet for 2017 utbetales i april 2018, etter at årsregnskapet er vedtatt i i mars 2018. Opptjeningsåret startet 1. januar 2017. Både utbyttet til egenkapitalbeviseierne og kundeutbyttet vedtas årlig av representantskapet i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet.

    Sparebanker skiller seg fra forretningsbanker ved at de både har egenkapital som eies av vanlige eiere slik som i et aksjeselskap, og egenkapital som er selveiende og eies av banken. Den selveiende egenkapitalen er unik for sparebanker og det er utbyttet til denne kapitalen som banken deler ut til kundene. Bankens utbytte til kundene er forholdsmessig like stort som utbyttet til de som eier egenkapitalbevis.