• Kundeutbyttet for 2018 utbetales i 26. april 2019. Opptjeningsåret starter 1. januar hvert år og løper ut året. Både utbyttet til egenkapitalbeviseierne og kundeutbyttet vedtas årlig av representantskapet i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet.