Avslutte depositumskonto for utleier - frigi beløp