Dødsbo

Skjemaet kan benyttes ved innsendelse av dokumentasjon i forbindelse med oppgjør av dødsbo.