Ved avskiltingsbegjæring, hvordan fungerer forsikringen?

Dersom kjøretøyet ditt ikke har blitt eu-godkjent innen fristen eller forsikringen ikke er i orden, vil du kunne motta en avskiltingsbegjæring fra Statens Vegvesen. 

Hvis du ikke ordner opp vil du når som helst (etter fristen) kunne bli stoppet av politiet, tollvesenet eller vegvesenet. De vil dermed inndra skiltene dine og sende de til oppbevaring på en trafikkstasjon, og kjøretøyet ditt blir stående på stedet.

Når Statens Vegvesen mottar skiltene dine vil forsikringsselskapet motta en melding om dette, og forsikringen din avsluttes automatisk fra innleveringsdato.
 

Ikke betalt forsikring
Dersom du ikke betaler forsikringen vil forsikringsselskapet annullere forsikringen. Det vil også gå ut en melding til Statens Vegvesen om at kjøretøyet ikke er forsikret, som vil sende ut en avskiltingsbegjæring på kjøretøyet.
 

Levere skilter
Har du fått en avskiltngsbegjæring fra Statens Vegvesen må du levere skiltene innen fristen. For å få skiltene tilbake må du rette opp i grunnen for avskiltningsbegjæringen, samt betale et påskiltingsgebyr på ca. 1700 kroner til Statens Vegvesen.

Hvis kjøretøyet kun er i bruk deler av året kan du velge å avskilte kjøretøyet for å unngå å betale forsikring og trafikkforsikringsavgift (veiavgift). Da leverer du skiltene hos Statens Vegvesen, som kan oppbevare dem gratis for deg i inntil 6 måneder. Om du fremdeles ønsker forsikring mot brann og tyveri tilbyr vi lagringsforsikring.
 

Flytte avskiltet kjøretøy
Dersom du har avskiltet kjøretøyet men likevel ønsker å flytte bilen, kan du bestille prøveskilter av Statens Vegvesen. Da er ansvarsforsikring inkludert i dagsprisen du betaler.