• Hvis det skjer en vannskade er selve huset eller bygget dekket av husforsikringen. Det vil si tak og gulv. Blir møbler eller hvitevarer ødelagt, er det innboforsikringen som dekke dette.