• Ved selvmord er reglene noe annerledes dersom livsforsikringen er kjøpt mindre enn et år før hendelsen. Det vil si at de etterlatte får utbetalt forsikringssum dersom livsforsikringen ha vært gyldig i minst ett år. 

    Går du med selvmordstanker?
    Det er viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Husk at det er mange som kan og vil hjelpe deg. Gi andre en mulighet til å hjelpe deg.