Hvor finner jeg mine forsikringsavtaler?

Forsikringsavtalene dine finner du under aktuell forsikring, ved å logge inn til mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken

Hva er en forsikringsavtale?
En forsikringsavtale er enkelt forklart en økonomisk avtale mellom deg og forsikringsselskapet – det som oftets bare blir kalt en forsikring. Du betaler en avtalt forsikringspris (premie) i bytte mot at forsikringsselskapet overtar risikoene din, og dekker det økonomiske tapet ditt dersom det oppstår en hendelse som står dekket i forsikringsavtalen. En forsikringsavtale må følge forsikringsavtaleloven.

Forsikringsavtalen din er et dokument som blant annet inneholder informasjon som: