Hva er trafikkforsikringsavgift (TFA)?

Trafikkforsikringsavgift er det som tidligere var årsavgift på kjøretøy. Myndighetene har bestemt at alle registrerte kjøretøy med lovpålagt ansvarsforsikring må betale denne avgiften. Det er forsikringsselskapene som krever inn avgiften på vegne av staten.

På fakturaen er trafikkforsikringsavgiften spesifisert for hvert kjøretøy og beløpet deles opp i samme antall betalingsterminer som forsikringsavtalen.

Les mer om trafikkforsikringsavgiften og prissatsene