• Du kan forsikre deg mot motorhavari med toppkasko. Da må bilen være nyere enn 8 år.

     

    Har du hatt motorhavari?