Hva er beløpsgrensen på bankkort for barn?

Beløpsgrensen for varekjøp er 5000 kroner per 4 dager, og for minibankuttak er det 5000 kroner per 4 dager. 

Det er ingen øvre grense for hvor mye penger som kan settes inn på kortet.