• Det kan være flere årsaker til at kortet ditt ikke fungerer:

  • Du må aktivere nytt kort før det kan brukes til netthandel
   Har du fått nytt kort og skal handle på nett? Da må du aktivere kortet først. Dette gjør du enten med å bruke kortet i butikkterminal og taste inn PIN, eller du kan aktivere kortet i mobilbanken eller nettbanken under menyvalget Kort.

  • Kortet ditt kan være slitt eller ødelagt
   Bestill nytt i mobil- eller nettbanken eller kontakt oss. 

  • Du kan ha oversteget uttaksgrensen på kortet
   Det er begrensninger for uttak i minibank:
   - Bankkort
   - Bankkort for ungdom
   - Bankkort for barn

  • Har du glemt PIN-koden?
   Har du tastet feil PIN-kode 3 ganger blir kortet ditt sperret. Da kan du hente PIN-koden din i mobilbanken eller nettbanken. PIN-sperren oppheves automatisk påfølgende natt. 

  • Har du aktivert regionsperre?
   Er du i utlandet, kan det være regionsperren som gjør at du ikke får brukt kortet ditt. Hvis dette er tilfelle skal du ha mottatt en SMS om at kortet er forsøkt brukt i utlandet. Regionsperren kan du oppheve i mobilbanken.

  Se også: