• Er du berørt av situasjonen med koronaviruset, strekker vi oss langt for å hjelpe deg. Du kan enkelt søke om avdragsfrihet gjennom våre digitale kanaler. Ved innvilget avdragsfrihet betaler du kun renter og omkostninger i en kortere periode. Samtidig gjør vi det nå kostnadsfritt å få innvilget avdragsutsettelse, for kunder som trenger det.

    Avdragsfrihet vil si at du i en periode ikke betaler avdrag på lånet, kun renter og omkostninger. Du betaler med andre ord bare kostnadene med å ha lån, og utsetter nedbetalingen av selve lånet. 

    Avdragsfrihet kan være til god hjelp hvis husstandsinntekten av ulike årsaker går ned en periode. Vær likevel oppmerksom på at den totale kostnaden på lånet øker ved bruk av avdragsfrihet. 

    Har du boliglån hos oss? Søk om avdragsfrihet her