• For folk flest som sparer i aksjer og aksjefond ser vi ingen grunner til at man ikke burde benytte seg av Aksjesparekonto. Men har du fond eller aksjer med urealisert tap, må du gjøre en vurdering på om de skal stå i eller utenfor løsningen. Her kan våre spesialister og rådgivere bistå deg.