Får jeg skattefordeler av å ha en aksjesparekonto?

Ja, du får skattefordeler med aksjesparekonto.

Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og fond i aksjesparekontoen uten at du må skatte av eventuell gevinst. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av kontoen. 

Utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis skal skattlegges på lik linje som annen avkastning. Det vil si at utbytte du får fra aksjer og egenkapitalbevis føres inn på bankkontoen i din aksjesparekonto. Du kan utsette skatt på utbytte til du selv velger å ta ut mer enn det skattefrie uttaket.