• Administrasjonsgebyr: 
    0,1 prosent (Gebyret er i prosenav av saldo per år og belastes saldo månedelig)

    Forvaltningshonorar: 
    Alderstilpasset: 1,50- 0,62 prosent
    Forsiktig: 0,7 prosent
    Moderat: 1,00 prosent
    Offensiv: 1,25prosent 
    100 % Aksjer: 1,50 %

    Pris for forsikring ved dødsfall 
    Pris for livsforsikring avhenger av saldo og forsikredes alder, og belastes saldo månedlig. Eksempel på årlig pris ved en saldo på 100 000 kroner:

    Alder Pris for forsikring Pris i prosent av saldo
    20 1,40 0,0014 %
    30 1,79 0,0018 %
    40 3,00 0,0030 %
    50 6,83  0,0068 %
    60 18,93 0,0189 %
    70 57,22 0,0572 %
    80 178,30 0,1783
    90 561,19 0,5612 %