• Produktet pensjonssparing med skattefordel (IPS) leveres av SpareBank 1 Forsikring.