Hvordan har vi regnet?

Sparer du 1000 kroner i måneden frem til du er 67 år, kan det gi deg en fremtidig saldo på 607 000 kr kroner. Det tilsvarer 411 000 kroner i dagens kroneverdi hvis vi regner med at det generelle prisnivået øker med 2,5 % hvert år. Det månedlige beløpet over er i dagens kroneverdi.

Forutsetninger:
Beregnet saldo er etter at kostnader er trukket fra, og forutsetter at du ikke har tatt ut penger fra pensjonskontoen. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det er risiko forbundet med sparing i fond. Du kan risikere negativ avkastning, det vil si at pengene synker i verdi. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Pengene du sparer settes i aksjefond frem til det er 27 år igjen til du ønsker utbetaling. Når det er mindre enn 27 år igjen til utbetaling kombinerer vi aksjefondet med et rentefond. Slik blir det mindre risiko for at saldoen din faller i verdi når du nærmer deg pensjonsalder.

Beregningene er basert på en antatt avkastning på 7,5 % i aksjefondet og 2,5 % i rentefondet. Antatt avkastning er før kostnaden for fondsforvaltning er trukket fra.

Med disse forutsetningene vil din saldo med 95 % sannsynlighet bli mellom 327 000 kr og 1 177 000 kroner. Sparing i fond vil alltid ha noe usikkerhet. Du tar selv risikoen for at saldoen kan falle i verdi på grunn av negativ avkastning.