VPS - Viktige dokumenter

SpareBank 1 Verdipapirservice AS formidler dine ordre om tegning eller innløsning av verdipapirer på vegne av banken. 


Kundeavtale

Denne avtalen inngås når du velger å handle verdipapirfond
gjennom SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Verdipapirservice
AS.


Retningslinjer for ordreutførelse- og allokering, SpareBank 1 Verdipapirservice AS

SpareBank 1 Verdipapirservice følger disse retningslinjene for å oppfylle kravene i Lov om verdipapirhandel.


Alminnelige forretningsvilkår SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Handler du gjør følger disse vilkårene, og ved å inngå en handel godtar du disse vilkårene. 


Handel med med finansielle instrumenter i  SpareBank 1 Østlandet - Retningslinjer og betingelser.

Handel med verdipapir og finansielle instrumenter er strengt regulert. Når du gjør handler med oss følger vi disse retningslinjene.


Egenskaper og risiko knyttet til handel i opsjoner, terminer og andre derivater.

Denne avtalen er gjeldende når du velger å handle valuta gjennom SpareBank 1 Østlandet.