Illustrasjonsfoto: dokumenter

Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Her finner du nyttig informasjon du bør kjenne til før du mottar investeringsråd eller andre investeringstjenester fra oss i SpareBank 1.

Investorbeskyttelse (MiFID II)

Som kunde skal du være trygg på at dine interesser kommer før bankens interesser.

I 2018 ble MiFID II-regelverket innført. Dette er et europeisk regelverk, som gir deg som investor større grad av åpenhet og beskyttelse. Hensikten med regelverket er å forbedre både forbruker- og investorbeskyttelsen.

Det er viktig at du gjør deg kjent med innholdet på denne siden:

  • Avtaler og retningslinjer du må forholde deg til.
  • Oversikt over alle fond du kan kjøpe.
  • Priser på fond.

Avtaler og retningslinjer

Fra 28. mai 2021 tok banken over din avtale med SpareBank 1 Verdipapirservice (nominee). Dette betyr at dine fondsandeler omregistreres til banken. Overføringen medfører ingen kostnader eller konsekvenser for deg. Har du spareavtaler i dag vil disse videreføres som normalt. Nye spareavtaler og engangskjøp krever ny kundeavtale.

Kundeavtale

Denne avtalen inngås når du velger å handle gjennom SpareBank 1.

Retningslinjer

SpareBank 1 følger disse retningslinjene for ordreutførelse og allokering.

Priser

Se oversikt over alle fond og priser. Gjelder fra 28. mai 2021.

Har du ikke inngått ny kundeavtale, kan du gjøre det her

Bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning

Vi kartlegger dine preferanser rundt bærekraft og anbefaler løsninger som samsvarer med kundens preferanser der hvor dette er mulig.

Policy for bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning

SpareBank 1 Østlandet kartlegger kundens preferanser rundt bærekraft og anbefaler løsninger som samsvarer med kundens preferanser der hvor dette er mulig.

Dette innbefatter;

  • Informasjon til kunder om bærekraftspreferanser
  • Innhenting av informasjon fra kunder om deres bærekraftspreferanser
  • Vurdering av bærekraftspreferanser opp mot tilgjengelig produkter og anbefalt løsning

Se for øvrig for «Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond». 

Hensynta negative effekter av bærekraftsrisiko
Alle fondsproduktene følges opp i interne modeller for produkt og distribusjonsstyring. Modellene baserer seg på data fra produkthåndteringsprosessen i SpareBank 1 og har tilgang til en mengde variabler som blant annet sier noe om fondenes prestasjon, kostnader og ESG. 

Produkter som tilbys i våre modellporteføljer vil av den grunn være produkter som også leverer på andre kvalitative parametere utover bærekraft. Vi vil ikke anbefale produkter som kun tilfredsstiller våre bærekraftige retningslinjer.                                                         

I henhold til «Retningslinjer for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond i SpareBank 1 Østlandet» vil fond som bryter våre absolutte krav til bærekraft ikke bli tilbudt våre kunder. Dette innebærer at forvalter og fond som bryter med grunnleggende «krav» til bærekraft ikke vil bli tatt inn i våre modellporteføljer.

Godtgjørelse knyttet til bærekraft
Bankens policy for godtgjørelser fastslår at, basert på et fundament og fokus på at kunden skal treffe beslutninger basert på relevant og objektiv informasjon, så benyttes ikke økonomiske insentiver eller variable lønnselementer for å stimulere til salg eller formidling av enkeltprodukter - herunder heller ikke produkter som vurderes og/eller markedsføres som grønne eller mer bærekraftige produkter.

Vi er en del av SpareBank 1-samarbeidet, og gjør oppmerksom på at SpareBank 1 yter ikke-uavhengig investeringsrådgivning. Våre investeringsråd vil være basert på begrenset antall produkter og tilbydere. Fondsutvalget vil variere fra bank til bank.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være flere produkter som kan fylle kundens investeringsbehov, og at vi ikke nødvendigvis vil presentere alle egnede produkter gjennom vår investeringsrådgivning. SpareBank 1 har likevel et bredt produktutvalg tilgjengelig for våre kunder.

Kunder vil ikke få tilbud om periodisk egnethetsvurdering uten at dette er særskilt avtalt.

Ny måte å betale for fondene dine

Alle fond endres fra bruttofond til nettofond. Du får derfor nye priser på fondssparingen din, og kan kun kjøpe fond i nettoklasse i mobilbanken og nettbanken. Dette betyr at fondene dine kan endre navn, og at enkelte fond ikke lenger kan kjøpes.


Hva er MiFID II og hva betyr det for meg?

MiFID II er det mest omfattende EU-regelverket for finanssektoren noensinne. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for deg som investerer og sikre et mer gjennomsiktig investeringmarked.

  • Du får flere spare- og investeringsprodukter å velge mellom.
  • Det blir strengere kompetansekrav for spare- og investeringsrådgivere.
  • Kompentansenivået og informasjonen rundt investeringer blir mer likt for hele bransjen.

MiFID II trådte i kraft i EU i januar 2018 og er en utvidelse av MiFID I som kom i 2007. Hensikten med loven er å få samme grunnleggende regler i hele Europa for verdipapirhandel og beskyttelse for deg som kunde. 

Les mer om MiFID på Finanstilsynet.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }