Styringsrente

Norges Banks endrer styringsrenta flere ganger i året. Hva er denne styringsrenta, og hvorfor er ikke den renta lik bankens utlånsrente?

Illustrasjon av en mann som forklarer en kollega hva styringsrente er.

Hva er styringsrente? 

Styringsrente er renta som de norske bankene får for sine innskudd hos Norges Bank. Med andre ord er det ikke renta på pengene som bankene låner ut. Styringsrenta brukes for å styre inflasjon, økonomisk vekst og arbeidsledighet, og bestemmes av sentralbanken i et land. 

  • Når sentralbanken ønsker å få fart på økonomien, senker de styringsrenta. Dette gjør det billigere å låne penger, og folk og bedrifter blir oppmuntret til å ta opp lån og investere. Når det blir investert mer, skapes det flere arbeidsplasser og økonomien vokser. 
  • På den annen side, når sentralbanken ønsker å bremse økonomien eller bekjempe inflasjon, øker de styringsrenta. Dette gjør det dyrere å låne penger, og folk og bedrifter blir forsiktige med å ta opp lån og bruke penger. På den måten reduseres aktiviteten i økonomien, og inflasjonen kan holdes under kontroll.

Det tar vanligvis tid før endringer i styringsrenta får full effekt på økonomien, og resultatene kan også påvirkes av andre faktorer som politikk, handel og markedets forventninger.

kalkulator som skal illustrere beregning av styringrente og boliglånsrente.illustrasjon

Styringsrente vs boliglånsrente

  • Styringsrenta er den renta sentralbanken fastsetter.
  • Boliglånsrenta er den renta bankene tilbyr på boliglån til kunder.

Boliglånsrenta påvirkes av styringsrenta, men kan også variere basert på bankens kostnader, risikovurderinger og konkurranse i markedet.

Hvorfor er ikke styringsrenten lik boliglånsrenten?

Det er helt naturlig å spørre hvorfor bankene ikke følger styringsrenta helt på prosentpoenget. Svaret er at pengene som bankene låner ut, for eksempel til boliger, kommer fra andre steder enn Norges Bank. 

Bankene har grovt sett to kilder for pengene de skal låne ut: 

  1. Den ene er innskudd fra kunder. 
  2. Den andre er det vi kaller lån i pengemarkedet, altså fra aktører som andre banker, pensjonsforetak, staten (gjennom folketrygdfondet) og investorer. 

Utlånsrentene er derfor en konsekvens av både renta på innskuddene fra kundene – og rentene på lån i pengemarkeder. I urolige tider stiger prisene på lån i pengemarkedet. Når en bank låner må den i tillegg betale såkalte risikotillegg.

Kort fortalt, styringsrenta er ikke kostnaden banken har for å låne penger. Derfor blir heller ikke styringsrenta og bankenes utlånsrente helt lik.

Illustrasjon av en kalender som henviser til Norges Banks rentemøter

Rentemøte Norges Bank

Norges Bank, som er sentralbanken i Norge, holder vanligvis åtte rentemøter i løpet av et år. Disse møtene er planlagt på forhånd, og datoene for rentemøtene blir vanligvis kunngjort på Norges Banks nettside.

Hva er boliglånsrenta nå?

Selv om styringsrente og boliglånsrente ikke er det samme henger de tett sammen. Hvordan påvirker det deg med boliglån når Norges Bank endrer styringsrenta? Lær mer om dagens boliglånsrente og hva som påvirker den her.

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }