Slik får du mest ut av sparepengene dine

At det er lurt å spare er ingen hemmelighet. Men vet du hvor det lønner seg å plassere sparepengene dine for få mest igjen for dem? 

Dame med sparebøsse.

Sparekonto eller fond?

Fondssparing er et smart valg når du skal spare langsiktig. Sparer du i fond kan du forvente høyere avkastning enn om du sparer på en konto. Du får altså mer igjen for sparepengene dine.

Når du sparer i fond er det viktig å huske at god tid er nøkkelen til trygg sparing. Holder du deg til planen, også i dårlige tider, vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn ved andre spareformer.

Eksempel: Spareavtale på 2300 kr i måneden over 20 år
Dame som sparer 2300 kroner i måneden på konto over 20 år har 580 591 kroner på konto etter 20 år.

580.591 kr
på konto

Dame som sparer 2300 kroner i måneden i fond over 20 år har 1 018 937 kroner i aksjefond etter 20 år.

1.018.937 kr
i aksjefond

Satsene som er brukt i eksempelet for å beregne forventet avkastning er Norsk bransjestandard: 

  • Aksjer 5,75 %
  • Renter 2,9 %

Eksempelet tar ikke hensyn til dine nåværende plasseringer. Inflasjon og kostnader er heller ikke medregnet, da dette vil variere. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ønsker du investeringsrådgivning, så anbefaler vi at du tar kontakt med banken eller bruker spareveilederen.

Illustrasjon spareveileder hva skal jeg velge

Usikker på hva du skal velge?

Hvilken sparemåte passer deg og din livssituasjon?

Aksjehandel - Kjøp og selg aksjer

Å kjøpe aksjer i aksjehandeltjenesten er for deg som er komfortabel med å kjøpe og selge aksjer på egenhånd. Da er du din egen forvalter, og kan selv bestemme hvilke selskaper du vil investere i.

Se også

Spare i fond

Få hjelp til å komme i gang.

Fondsoversikt

Finn fond som passer for deg.

Aksjesparekonto

Aksjesparing med skattefordel.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }