Samlivsbrudd

De fleste som går gjennom et samlivsbrudd, ønsker å snakke med en rådgiver. Vi loser deg trygt gjennom en krevende fase, og hjelper deg med å få oversikt og se muligheter. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Et samlivsbrudd er en stor emosjonell belastning på både de to som går fra hverandre, på barn, og på familie og venner forøvrig. Men et samlivsbrudd kan også være komplisert på det praktiske plan, og det kan være vanskelig å ta rasjonelle beslutninger når følelsene svinger.

Rådgiveren kan hjelpe deg med alt som har med økonomi å gjøre, inkludert om du skal beholde boligen eller ikke. 

Vi forutsetter at du og din partner har blitt enige om fordeling. 


Hva må du tenke på?


Hvilken økonomisk støtte kan du få?

Her er de viktigste støtteordningene hos NAV:

Overgangsstøtte dersom du ikke har mulighet for å forsørge deg selv på grunn av omsorg for barnet. 

Støtte til barnepass for å dekke kostnader knyttet til barnepass i forbindelse med arbeid. 

Se flere støtteordninger her.

Vanskelig å få oversikt?

Vi anbefaler at du tar en gjennomgang med ditt lokale NAV-kontor