dame sitter på mobil og pc. foto

TIPS OG RÅD

Dette betyr utlånsforskriften for deg

Utlånsforskriften, tidligere kalt boliglånsforskriften, legger føringer for hvor mye du kan få i lån. Den sier blant annet at du må ha 15 prosent egenkapital, og at du ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten din.

dame som peker. illustrasjon.

Hva bestemmer utlånsforskriften?

Hvor mye du kan låne omtales gjerne som belåningsgrad. Som en hovedregel kan du låne maks 85 prosent av boligens verdi. Det betyr at du må ha 15 prosent egenkapital når du skal kjøpe bolig.

Du kan bruke BSU som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Merk at du ikke kan spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år.

Du kan låne mer hvis du har kausjonist. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonisten(e)s bolig.

Flexilån (rammelån) har et egenkapitalkrav på 40 prosent. 

Du kan ikke låne mer enn fem ganger inntekten din. Med samlet gjeld (gjeldsgrad) menes all gjeld  også studielån, billån, forbrukslån, kredittkortgjeld og fellesgjeld. 

Skattefri inntekt tas med i beregningen av årsinntekt, så lenge du kan dokumentere den og at den er stabil over tid. Det betyr at inntekter fra utleie, barnetrygd og lignende blir inkludert i regnestykket.

Når du søker lån vil banken vurdere din betjeningsevne. For at du skal få boliglån må du tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng fra dagens nivå. I praksis betyr dette at dersom du har boliglånsrente på for eksempel 6 prosent i dag, må økonomien din tåle en rente på minst 9 prosent.

Dette omtales ofte som «rentestresstesten» eller «stressrenta». Denne ble justert ned fra 5 prosent til 3 prosent 1. januar 2023. Den kan gjøre at personer og familier med lav inntekt (og lave inntekstutsikter) kanskje ikke får låne fullt fem ganger inntekten, selv om egenkapitalen er i orden.

Ved fastrentelån må du også tåle 3 prosent renteøkning fra den dagen rentebindingsperioden din utløper. 

En annen endring i utlånsforskriftens krav til betjeningsevne, er at den fra 1. januar 2023 utvides til også å omfatte lån med annen pant enn bolig. Dette gjelder for eksempel lån til båt, bil og andre kjøretøy.

Fleksibilitetskvoten gir noe slingringsmonn

Alle banker i Norge må følge utlånsforskriften, men ingen regler uten unntak. Bankene har mulighet til å se bort fra én eller flere av kravene på noen lån i kvartalet hvis det er tydelig at lånesøker klarer å håndtere gjelden sin. Dette kalles fleksibilitetskvoten eller avvikskvoten.

Derfor anbefaler vi å snakke med en rådgiver selv om du ikke oppfyller alle kravene enda. Ta kontakt med oss, så vi kan vurdere akkurat din lånesøknad.

Hvor mye kan jeg låne? 

Boliglånskalkulatoren er et nyttig verktøy. Den gir deg ikke fasit, men du får en god indikasjon på hvor mye du kan låne før du starter boligjakten. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }