Konjunkturbarometer

For Trøndelag og Møre og Romsdal

Gjennom vårt årlige konjunkturbarometer presenterer vi ny kunnskap om landsdelen. Vi lager prognoser for økonomisk vekst og denne kunnskapen bidrar til å utvikle det lokale næringslivet videre.

Bransjeindikator, mai 2021

I årets første bransjeindikator oppjusterer vi status og utsikter for landbruket til grønn og stabil. Vi ser også klare tegn til oppgang innen bygg og anlegg.

Dette er hovedkonklusjonene for vår ferske oppdatering av bransjeindikatorene. Disse utarbeides halvårlig av bankens analytikerne innenfor næringsliv og bransjeansvarlige for næringsliv og landbruk.

Konjunkturbarometeret 2020:
Ny smittebølge satte gryende optimisme på prøve

Fram til litt utpå høsten 2020 var optimismen tilbake i næringslivet i Midt-Norge. Så gjorde den økte koronasmitten framtida mer usikker.

I Konjunkturbarometer for Midt-Norge 2020 skiftet SpareBank 1 SMN markedssyn fra nøytral til avventende.

Her er hovedfunnene:

  • Koronapandemien rammet næringslivet ulikt. Ti prosent av bedriftene rammes sterkt negativt, mens tre prosent opplevde positiv effekt siden utbruddet i mars. 
  • 4800 bedrifter og 38.000 ansatte ble sterkt negativt påvirket. Mange av dem er neppe rustet for nye smittebølger.
  • Forventningene i næringslivet snudde fra rekordstor pessimisme i mars i år til normal optimisme ifølge en måling fra Sentio hvor 600 bedriftsledere ble spurt. Målingen ble avsluttet 9. oktober.

I Konjunkturbarometeret for Midt-Norgefor 2020 så vi nærmere på de dramatiske virkningene av koronapandemien og presenterte en koronaindeks som viser hvordan dette slår ut for ulike bransjer og regioner. Hver enkelt bransje og region har fått sin koronascore.

Konjunkturbarometeret er en viktig del av arbeidet vi gjør for og med våre næringslivskunder. Det er også en stor del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Du kan lese mer om samfunnsutbytte i banken her.