Konjunkturbarometer

For Trøndelag og Møre og Romsdal

Gjennom konjunkturbarometeret ønsker vi å presentere ny kunnskap om landsdelen. Årlig lager vi prognoser for økonomisk vekst i regionen. Denne kunnskapen er nødvendig for å utvikle det lokale næringslivet videre. 

2019 viktigste funn

  • Høy aktivitet fortsetter
  • Økt vekst i Møre og Romsdal og Trøndelag
  • Nullvekst i Innlandet
  • Optimisme i næringslivet

Etter to intense år i midtnorsk næringsliv er det mer usikkert om tempoet kommer til å bli like høyt i 2020. I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge endrer vi prognosen for kommende år fra positiv til nøytral, men vi tror fortsatt på høy aktivitet.

Konklusjonen er basert på analyser av 2018-regnskapet til 41.000 midtnorske bedrifter, dialogen med våre ca. 15.000 næringslivskunder, våre bransjeeksperters vurderinger, bankens forventningsbarometer samt egne og andre institusjoners makroanalyser.

Full fart i begge fylker

Møre og Romsdal slår kraftig tilbake etter noen rolige år i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014, og kan for første på gang på flere år skilte med høyere vekst enn Trøndelag. I Møre og Romsdal økte samlet omsetning for bedriftene med 5,6 prosent mot 2,1 prosent året før. Også i Trøndelag økte veksten – fra 2,8 prosent til 4,4 prosent.Blant regionene topper kystkommunene i sørdelen av Trøndelag fulgt av Romsdal og Namdal, alle regioner preget av gode tider innen fiskeri og havbruk. Situasjonen er fortsatt slik at det er på havet det skjer. Både på godt og vondt. Offshore og maritim industri sliter stadig, og for maritim industri har vi endret prognosen fra nøytral til negativ på grunn av presset lønnsomhet for deler av bransjen.

Nullvekst i Innlandet

Vi ser også en todelt region, men forskjellen finner vi ikke lenger på hver side av fylkesgrensa. Skillet går derimot mellom kysten og innlandet. Bedriftene i Innlandet i Trøndelag sør hadde nullvekst i fjor. Vi ser samme tendens i resten av regionen.Inntjeningen er god i begge fylker. Trøndelag øker samlet driftsmargin fra 7,2 prosent til 7,6 prosent. I Møre om Romsdal går marginen litt ned – fra 6,0 til 5,1 prosent.

Optimistisk næringsliv

Midtnorske bedriftsledere ser fortsatt lyst på framtida. Optimismen er ikke like stor som for ett år siden, men på sitt nest høyeste nivå siden 2012. Det viser forventningsbarometeret per oktober 2019 gjennomført av Sentio for SpareBank 1 SMN. 600 bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal er blitt bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter for neste tolv måneder.

Fra gult til rødt flagg for varehandel

3. august 2020: Koronapandemien utfordrer deler av næringslivet i Midt-Norge kraftig. I SpareBank 1 SMNs bransjeindikator per andre kvartal varsler banken rødt flagg for varehandel. Utsiktene for bygg og anlegg og næringseiendom justeres fra nøytral til negativ, men for flere bransjer er vurderingen uendret siden første kvartal.

 

Koronaen sprer rekordhøy pessimisme

17. april 2020: I snart 20 år har Sentio målt stemningen i næringslivet i Midt-Norge. Aldri har den vært dårligere enn nå. 

Tøffere tider i bygg og anlegg

20. januar 2020: SpareBank 1 SMN er bekymret over utviklingen innen bygg og anlegg. Antall konkurser øker til tross for høy aktivitet. Og framover faller aktiviteten. Blant de 20 største konkursene i Midt-Norge i fjor stod bygg og anlegg for 65 prosent av dem. I Konjunkturbarometeret per fjerde kvartal 2019 beholder banken fortsatt gult flagg på bygg og anlegg, og det forventes ikke bedring fremover. Aktiviteten ventes å flate ut som følge av færre samferdselsprosjekter og mindre bygging av boliger.

Positiv, men avventende til bærekraft

2. desember 2019: I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge har SpareBank 1 SMN sammen med Sentio intervjuet 700 bedriftsledere i regionen om bærekraft. Undersøkelsen viser at næringslivet i Midt-Norge har en positiv, men avventende holdning til temaet.


Konjunkturbarometeret er en viktig del av arbeidet vi gjør for og med våre næringslivskunder. Det er også en stor del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Du kan lese mer om samfunnsutbytte i banken her.