smn-samfunn-folkehelse-seks-eldre-menn-og-damer-danser

Verdien av folkehelse

Nå skal vi engasjere enda flere til å gjøre noe aktivt, sosialt og meningsfullt sammen. Derfor spiller vi på lag med dere som engasjerer mange.

Lag, klubber, organisasjoner og foreninger kan søke støtte til aktiviteter som får flere med på laget.

Borettslag, velforeninger, sameier, lag og foreninger kan søke støtte til oppgradering av lekeplasser, slik at flere barn får mulighet til fysisk aktivitet og lek ute i sitt nærmiljø.

På lag med samfunnet i 200 år

Gjennom 200 verdifulle år har vi bidratt til utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn i Midt-Norge. Vi står last og brast med folk, næringsliv og frivilligheten, og bruker vårt overskudd til å gjøre regionen enda bedre. 

Mer enn 40 % av banken eies av lokalsamfunnet. Derfor går også en rettmessig andel av overskuddet tilbake til samfunnsnyttige formål. Gjennom å dele ut samfunnsutbytte til organisasjoner og gode tiltak i Midt-Norge, gjør vi vår del av landet til et bedre sted å bo for oss alle.

Video placeholder image

Se hva vi har gitt støtte til

Samfunnsutbyttet skal bidra til at regionen blir et bedre sted å bo - for alle. Hvert år støtter vi små og store tiltak i hele regionen. 

Her ser du tiltak og aktiviteter som har mottatt støtte.

Våre prioriteringer

Samfunnsutbyttet investeres hovedsaklig innenfor fem områder

  • Fellesskap Vi bryr oss om folk. Både nært oss i eget lokalsamfunn og ellers i verden.
  • Idrett og friluftsliv Vi bidrar til bedre folkehelse gjennom støtte til breddeidrett, lek og friluftsliv.
  • Kunst og kultur Vi mener at lokalsamfunn trenger et levende og mangfoldig kulturliv og store opplevelser.
  • Innovasjon og verdiskaping Vi tilfører kultur, kompetanse og kapital som skaper fremtidens næringsliv.
  • Bærekraft Som en grønn pådriver engasjerer vi regionen i årlige løft for å nå bærekraftsmålene.

Velg oss som bank

Hvert år deler vi ut millioner av kroner i samfunnsutbytte til gode formål i Midt-Norge.
Som kunde hos oss bidrar du til at vi kan gi tilbake til lokalsamfunnet. 

Bli kunde hos oss i dag


Sammen får vi ting til å skje!

Vi heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På bedriftene, lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler, og alle andre som sammen gjør det til den plassen den er. 

Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnet og en urokkelig tro på at sammen får vi ting til å skje!

Årlig løfter vi ulike tema som tar tak i forskjellige utfordringer. I år setter vi fokus på like muligheter for barn og unge. Du kan lese om våre tidligere temasatsinger her

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }