Video placeholder image

Sammen får vi ting til å skje

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. Vi har stått sammen med regionen i tykt og tynt i snart 200 år, og det skal vi fortsette med i all overskuelig fremtid. Går det godt med folk og lokalsamfunn i Midt-Norge, så går det godt for banken - og motsatt. 

Vi ønsker ditt innspill

Hva er det viktigste banken kan gjøre for å hjelpe lokalsamfunnene i Midt-Norge og løfte vår region?

Er det støtte til frivillige lag og foreninger? Tilrettelegging for ny vekst og utvikling? Eller kanskje flere kulturopplevelser? Vi ønsker dine innspill på hvordan vi kan bruke samfunnsutbyttet til det beste for alle som bor her. 

Velg oss som bank

Hvert år deler vi ut millioner av kroner i samfunnsutbytte til gode formål i Midt-Norge. Som kunde hos oss bidrar du til at vi kan gi tilbake til lokalsamfunnet. 

Bli kunde hos oss i dag