På lag med samfunnet i 200 år

Gjennom 200 verdifulle år har vi bidratt til utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn i Midt-Norge. Vi står last og brast med folk, næringsliv og frivilligheten, og bruker vårt overskudd til å gjøre regionen enda bedre. 

Nesten 40 % av banken eies av lokalsamfunnet. Derfor går også en rettmessig andel av overskuddet tilbake til samfunnsnyttige formål. Gjennom å dele ut samfunnsutbytte til organisasjoner og gode tiltak i Midt-Norge, gjør vi vår del av landet til et bedre sted å bo for oss alle.

Video placeholder image

Se hva vi har gitt støtte til

Samfunnsutbyttet skal bidra til at regionen blir et bedre sted å bo - for alle. Hvert år støtter vi små og store tiltak i hele regionen. 

Her ser du tiltak og aktiviteter som har mottatt støtte.

Våre prioriteringer

Samfunnsutbyttet investeres hovedsaklig innenfor fem områder

  • Fellesskap Vi bryr oss om folk. Både nært oss i eget lokalsamfunn og ellers i verden.
  • Idrett og friluftsliv Vi bidrar til bedre folkehelse gjennom støtte til breddeidrett, lek og friluftsliv.
  • Kunst og kultur Vi mener at lokalsamfunn trenger et levende og mangfoldig kulturliv og store opplevelser.
  • Innovasjon og verdiskaping Vi tilfører kultur, kompetanse og kapital som skaper fremtidens næringsliv.
  • Bærekraft Som en grønn pådriver engasjerer vi regionen i årlige løft for å nå bærekraftsmålene.

Velg oss som bank

Hvert år deler vi ut millioner av kroner i samfunnsutbytte til gode formål i Midt-Norge.
Som kunde hos oss bidrar du til at vi kan gi tilbake til lokalsamfunnet. 

Bli kunde hos oss i dag


Sammen får vi ting til å skje!

Vi heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På bedriftene, lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler, og alle andre som sammen gjør det til den plassen den er. 

Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnet og en urokkelig tro på at sammen får vi ting til å skje!

Årlig løfter vi ulike tema som tar tak i forskjellige utfordringer. I år setter vi fokus på like muligheter for barn og unge. Du kan lese om våre tidligere temasatsinger her