Er det skatt på forsikring betalt av arbeidsgiver?

Ja, etter norsk lov må du betale skatt på alle personalforsikringene arbeidsgiver har kjøpt til deg - med unntak av yrkesskadeforsikringen. I praksis betyr det at prisen på forsikringene legges til som lønn/ansattgode.

Skatt på forsikringsutbetaling
Det er som hovedregel ikke skatt på utbetaling av forsikringspenger, med unntak av uførepensjon.

Se også: