Grønt landbrukslån

Landbrukslånet som gjør det enklere og billigere å velge bærekraftige løsninger til gården din.

SMN landbrukslån gård

Priser og vilkår

Rente fra 5,7 %
 • Forutsetter pant i fast eiendom
 • Kan ikke refinansieres
 • Tilgjengelig for deg som har SpareBank 1 SMN som hovedbankforbindelse
 • Du må ha tatt i bruk Landbrukets Klimakalkulator

Priseksempel: nom.rente 5,7%, eff. Rente 5,96%. 2,5 mill
over 10 år, annuitet. Kostnad kr 799 066,-. Totalt kr 3 299 066,-.

Grønne lån til bærekraftige tiltak på gården

Grønt landbrukslån skal bidra til å gjøre det enklere for deg å drive gården din på en bærekraftig måte. Gjennom klimaavtalen mellom Bonde- og Småbrukarlaget, Bondelaget og staten, har norsk landbruk forpliktet seg til å bidra med en samlet klimagassreduksjon på fem millioner tonn CO2-ekvivalenter frem til 2030. For å nå dette målet må landbruket omstille seg.

Video placeholder image

Prosjekter som kvalifiserer for grønt landbrukslån

Energifinansiering

 • Solcelleanlegg der du kan dokumentere forbruk og behov knyttet til produksjonen på gården (næring og privat) i henhold til anleggets størrelse og kapasitet.
 • Investering i anlegg for oppvarming hvor du bruker ikke-fossile energikilder. Dette inkluderer bioenergi i en eller annen form (flis, pellets, ved) og/eller el-kraft med garantert opprinnelse (grønt sertifikat).
 • Investering i varmegjenvinningsanlegg, enten alene der du ikke har fossil oppvarming fra før, eller i kombinasjon med investering i nytt anlegg for oppvarming. Inkluderer også solcelleanlegg.
 • Biogassanlegg på gårdsnivå.

Andre tiltak

 • Implementering av ekstraordinære dyrevelferdstiltak. Dette gjelder dokumenterte merkostnader til tiltak utover forskriftskravene.
 • Utbedring av gjødsellager som for eksempel bygging av tak til gjødselkum, lager for tørrgjødsel, samt økt lagerbehov for spredning i sesong.
 • Investeringer i utstyr til spredning av husdyrgjødsel som reduserer utslipp. For eksempel slangesprederutstyr og nedfellere.
 • Investeringer i presisjonsutstyr som bidrar til redusert utslipp og mer målrettet bruk av for eksempel gjødsel og plantevernmidler.
 • Dokumenterte kostnader knyttet til omlegging til SPF-gris (spesifikk patogenfri gris).
 • Grøfting for å fjerne overflødig vann fra dyrket mark.

Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Samfunnsvar har alltid vært et viktig fokusområde for SpareBank 1 SMN, og vi jobber stadig for å forbedre oss. Vår bærekraftsstrategi er en del av dette og er bygget på bankens verdier, samt FNs bærekraftsprinsipper. Som én av kun fem norske banker har vi sluttet oss til FNs globale miljøinitiativ for ansvarlig bankdrift. Les mer om bærekraft i SpareBank 1 SMN her.

Les mer om bærekraft i SpareBank 1 SMN her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }